SOAP API methode Xslt_file

Terug naar de indexpagina

Beschrijving
A single file of the xslt.

Parameters
Parameter 'id' : int
Unique identifier (id) of the object Xslt. The method only applies to the xslt with this id.
Parameter 'file' : string
Parameter 'login' : Structure of type 'login'
Optional login data

Return values
Return value 'xsltfile' : Structure of type 'xsltfile'

Structuur 'login'
De structuur 'login' is hierboven vermeld. Deze structuur heeft de volgende properties:
Eigenschap 'username' : string
The username of the login attempt
Eigenschap 'account' : string
The account name of the login attempt
Eigenschap 'password' : string
The password for the login attempt

Structuur 'xsltfile'
De structuur 'xsltfile' is hierboven vermeld. Deze structuur heeft de volgende properties:
Eigenschap 'id' : int
The ID of the file.
Eigenschap 'mimetype' : string
The mimetype of the file.
Eigenschap 'hashcode' : string
Expose the file hashcode
Eigenschap 'data' : binary
The data of the file. The data is base64 encoded.
Eigenschap 'name' : string
The filename of the file.
Eigenschap 'size' : int
The size of the file.