SOAP API methode EmailingDocumentLoopBlock_retrieve

Terug naar de indexpagina

Parameters
Parameter 'id' : string
The identifier (id) of the object that is retrieved

Return values
Return value 'emailingdocumentloopblock' : Structure of type 'emailingdocumentloopblock'
All properties of the retrieved emailingdocumentloopblock

Structuur 'emailingdocumentloopblock'
De structuur 'emailingdocumentloopblock' is hierboven vermeld. Deze structuur heeft de volgende properties:
Eigenschap 'iterations' : int
The number of iterations of the loopblock.
Eigenschap 'id' : string
The ID of the block.
Eigenschap 'name' : string
The name of the block.
Eigenschap 'iteration' : int
The iteration of the parent block.
Eigenschap 'condition' : string
Get the javascript condition used to determine if the block is shown in the document