SOAP API methode EmailingUnsubscribe_retrieve

Terug naar de indexpagina

Parameters
Parameter 'id' : string
The identifier (id) of the object that is retrieved

Return values
Return value 'emailingunsubscribe' : Structure of type 'emailingunsubscribe'
All properties of the retrieved emailingunsubscribe

Structuur 'emailingunsubscribe'
De structuur 'emailingunsubscribe' is hierboven vermeld. Deze structuur heeft de volgende properties:
Eigenschap 'id' : int
The ID of the EmailingUnsubscribe.
Eigenschap 'timestamp' : timestamp
The timestamp of the EmailingUnsubscribe.