SOAP API methode SurveyFollowUp_update

Terug naar de indexpagina

Parameters
Parameter 'id' : string
The identifier (id) of the object that is updated

Return values
Return value 'surveyfollowup' : Structure of type 'surveyfollowup'
All properties of the now updated surveyfollowup

Structuur 'surveyfollowup'
De structuur 'surveyfollowup' is hierboven vermeld. Deze structuur heeft de volgende properties:
Eigenschap 'id' : int
The ID of the followup.