SOAP API methode PdfTemplateImageBlock_dpi

Terug naar de indexpagina

Beschrijving
The dpi value of the imageblock.

Parameters
Parameter 'id' : string
Unique identifier (id) of the object PdfTemplateImageBlock. The method only applies to the pdftemplateimageblock with this id.
Parameter 'src' : string
'source', 'tplblock', 'docblock', 'effective'
Parameter 'login' : Structure of type 'login'
Optional login data

Return values
Return value 'datasource' : Structure of type 'datasource'
containing an array

Structuur 'login'
De structuur 'login' is hierboven vermeld. Deze structuur heeft de volgende properties:
Eigenschap 'username' : string
The username of the login attempt
Eigenschap 'account' : string
The account name of the login attempt
Eigenschap 'password' : string
The password for the login attempt

Structuur 'datasource'
De structuur 'datasource' is hierboven vermeld. Deze structuur heeft de volgende properties:
Eigenschap 'source' : string
The source of the datasource.