Copernica-training: collecties en miniselecties

Collecties

Copernica geeft je de mogelijkheid om een extra laag aan je database toe te voegen. Die laag is gekoppeld aan een profiel en bevat daarover meer informatie. Denk bijvoorbeeld aan het productaantal, de aankoophistorie, bekeken producten, naam, prijs of categorie.

Databases die onder een profiel vallen worden 'collecties' genoemd. De data binnen een collectie noemen we 'subprofielen'.

Net als bij een database worden collecties opgebouwd uit velden naar keuze. Een collectie wordt vervolgens gevuld met subprofielen die (net als bij reguliere profielen) informatie over kenmerken bevatten.

Collectie aanmaken

Opdracht

Maak een collectie aan en noem deze 'Orders'. Voeg vervolgens de volgende velden toe:

 • Productnaam;
 • Prijs;
 • Hoeveelheid;
 • Aanschafdatum​ (Datum+tijdveld);
 • Status​ (Meerkeuzeveld);
  • complete;
  • basket;
  • ordered;
 • Artikelnummer.

Importeer vervolgens het bestand AdvancedOrders.txt. Merk op dat het bestand dezelfde velden bevat als zojuist toegevoegd. Verbind de kolommen met de juiste velden en importeer de data in de database. Let op: gebruik sleutelvelden ('E-mail' en 'Aanschafdatum') om de data te importeren.

Je kunt collecties inzien door onderin de pagina te klikken op 'Collecties'. Subprofielen zijn zichtbaar in het profiel.

Collecties

Miniselecties

Een selectie selecteert profielen binnen een database op basis van kenmerken (condities). Een ​miniselectie ​doet hetzelfde, maar dan met subprofielen binnen een collectie. Het is bijvoorbeeld mogelijk om een miniselectie aan te maken die alle orders bevat die als 'complete' zijn aangeduid.

Om alle subprofielen in een miniselectie te bekijken navigeer je onderin de Marketing Suite naar 'Collecties'​. Vervolgens klik je op de collectie waar de miniselectie op gebaseerd is. In het onderstaande voorbeeld zien we de profielen die onder de miniselectie 'Alle_Orders' vallen.

Alle_Orders

Het is ook mogelijk om profielen te selecteren waarvan de subprofielen voldoen aan de condities van een miniselectie. In dat geval maak je een selectie aan die controleert op de inhoud van een miniselectie. Daarbij stel je als conditie in dat profielen 'tenminste 1 subprofiel' hebben dat voldoet aan de condities van de miniselectie.

Je kunt bijvoorbeeld een selectie maken van alle profielen die ooit een order hebben geplaatst (en dus minimaal 1 subprofiel hebben in de collectie ​'Orders'​). Wil je een selectie maken van profielen die nog nooit een order hebben geplaatst? Creëer dan een conditie waarbij profielen juist 0 subprofielen in de collectie ​'Orders'​ mogen hebben.

Opdracht

We gaan de collectie 'Orders' uit de vorige opdracht gebruiken om een selectie te maken van alle klanten die ooit een aankoop hebben gedaan. Maak hiervoor een miniselectie aan door te navigeren naar 'Profielen', 'Aanmaken', 'Maak een miniselectie aan'​.

Miniselectie aanmaken

Selecteer de collectie 'Orders'​ en noem de miniselectie 'Alle_Orders' . Klik vervolgens op 'Miniselectie aanmaken'​.

De volgende stap is het toevoegen van regels en condities. Dat doe je op dezelfde manier als bij reguliere selecties. In dit geval gebruik je een ​'Check op veldwaarde'​ waarbij de status van de orders 'complete' moet zijn. Daarmee hebben we alle afgeronde orders geselecteerd.

Maak vervolgens een selectie aan met de naam 'Alle_klanten'. Stel daarbij in dat er gecheckt moet worden op de inhoud van een miniselectie. Zet het minimum aantal subprofielen op '1' en het maximale aantal subprofielen op '99999'. Zo selecteer je alleen profielen die ooit een order hebben geplaatst.

Eindopdracht

Miniselecties en selecties geven je de mogelijkheid om je database te segmenteren op websitegedrag, ordergegevens of andere data die je inlaadt in collecties. Dit ga je nu zelf toepassen.

Winbackcampagne Maak een selectie aan met alleen profielen die ooit een order hebben gedaan, maar niet in de afgelopen 6 maanden. Maak vervolgens een e-mail op om te verzenden naar deze groep. Het doel van deze e-mail is om klanten te motiveren om opnieuw een aankoop te doen.

Meer informatie