Exporteren van profielgegevens

Naast importeren is het ook mogelijk om profielen en subprofielen te exporteren. Je kunt een hele database in één keer exporteren, of in onderdelen (bijvoorbeeld per collectie). Bij een export wordt een bestand in een formaat naar keuze gegenereert, dat je kunt downloaden of laten e-mailen.

Als je graag in real-time de clicks, opens e.d. van profielen wilt ontvangen, kun je ook een webhook instellen.

Exportbestand voorbereiden

Klik op de database of collectie waarvan je een export wilt maken en klik vervolgens op Exports in de toolbar. Geef je export een naam en kies de velden die je wilt exporteren. In de vervolgstappen kun je nog specifieke instellingen meegeven aan de export. Hierbij kun je denken aan het bestandsformaat, het scheidingsteken en de codering. Als er in je database profielen voorkomen die zelf een scheidingsteken in hun velden hebben staan (bijvoorbeeld een harde tab in een woonplaatsveld), kies dan bij kolominstelling voor de optie "Kolommen met aanhalingstekens". De waardes worden dan tussen quotes geplaatst zodat er geen conflicten met het scheidingsteken optreden.

Naar (s)FTP exporteren

Exports kunnen ook via FTP of SFTP worden overgedragen aan een server. Onder de optie 'Bestemming en interval' kan worden gekozen voor FTP. Daarnaast bied het ook de keuze om de authenticatie met wachtwoord tot stand te brengen of met gebruik van public key authenticatie.

De URL naar de (S)FTP server moet er als volgt uitzien:

In het geval van FTP:

ftp://ftp.example.com/~/

In het geval van FTP met een gebruikersnaam en wachtwoord:

ftp://username:password@ftp.example.com/~/

In het geval van SFTP:

sftp://ftp.example.com/~/

Wij vervangen de tilde die gebruikt wordt in de URL automatisch naar home/gebruikersnaam. Als je gebruikt wilt maken van absolute paden dan kan dat als volgt:

sftp://ftp.example.com/mnt/storage/

Wij gebruiken de naam van de export als bestandsnaam van het bestand dat over (S)FTP wordt geschreven. Het type bestand en de extensie hiervan kunnen worden gespecificeerd in het tabje 'Bestand'. Een gebruikersnaam moet altijd worden opgegeven. In het geval van authenticatie met gebruik van een wachtwoord moet een wachtwoord worden opgegeven. Bij het gebruik van public key authenticatie moet een private key worden gegeven. Wegens veiligheidsredenen coderen wij de private key wanneer de export wordt aangemaakt, bij het uitvoeren van de export decoderen wij de private key weer.

Opmerkingen

Er zijn een aantal onderdelen van de export functionaliteit die verwarrend kunnen zijn, daarvan noemen wij de belangrijkste in deze opsomming:

  • De velden ID, Toegangscode en Profiel aangemaakt zijn velden waarvan de waarde door het systeem is toegekend.
  • Je kunt maximaal 1 collectie in een CSV-bestand opnemen. Als je meerdere collecties tegelijk wilt exporteren, kies dan XML als bestandstype.
  • UTF-8 is in de meeste gevallen de beste encoding voor outputbestanden en wordt aangeraden
  • Datumvelden worden geëxporteerd in het formaat dat je zelf opgeeft, zodat je bestand kunt maken met bijvoorbeeld een alternatieve datumnotatie.
  • Om bestanden klein te houden kun je compressie inschakelen. Dit is zeker handig als je de exports per mail wilt versturen.