Loadprofile en loadsubprofile

Je past Smarty-personalisatie meestal toe op gegevens uit de geadresseerde database. Het kan echter ook voorkomen dat je meerdere databases met relevante data tot je beschikking hebt. De loadprofile-functie maakt het mogelijk om profielen uit andere databases in te laden.

Loadprofile

In het onderstaande voorbeeld worden profielgegevens vanuit een andere database (DatabaseB) ingeladen door middel van de loadprofile-functie:

{loadprofile source="DatabaseB" assign=geladenprofiel}

Bij source vul je de naam in van de database waaraan je refereert. Die database dient zich binnen hetzelfde account te bevinden. Daarbij wordt alleen het eerste profiel opgehaald. Je roept deze aan door middel van de variabele {$geladenprofiel.VELDNAAM}.

Je haalt een specifiek profiel uit een database op door middel van een veldnaam. Stel bijvoorbeeld dat je beschikt over twee databases. In DatabaseA staan profielen met de veldnaam Accountmanager. Je bestemming heeft de waarde Jan in dit veld. Vervolgens wil je uit DatabaseB de gegevens ophalen van profielen waarbij de veldnaam Voornaam overeenkomt met Jan. In dat geval gebruik je de volgende code:

{loadprofile source="DatabaseB" Voornaam=$profile.Accountmanager assign=geladenprofiel}

Let op: Bij het gebruik van een veldnaam als parameter, in dit geval Voornaam, raden wij aan om dit veld te indexeren. Geïndexeerde velden zijn sneller doorzoekbaar, waardoor de snelheid van je e-mailing optimaal blijft.

Zoeken binnen een specifieke selectie

Je kunt profielen ook uit een selectie ophalen. Source moet dan naast de databasenaam ook de selectienaam (bijvoorbeeld SelectieB) bevatten, gescheiden door een punt:

{loadprofile source="DatabaseB.SelectieB" assign=geladenprofiel}

Loadsubprofile

Je gebruikt de loadsubprofile-functie wanneer je subprofielgegevens wilt ophalen vanuit de geadresseerde database of een collectie in een andere database. Bij source vul je dan zowel de databasenaam als de collectienaam in. Het gaat daarbij om de collectie waaruit je de subprofielen wilt ophalen. Een database kan immers meerdere collecties bevatten.

Omdat je alleen de subprofielen van je bestemming op wilt halen, maken we gebruik van profile=$profile.id. Je kunt ook een vast profiel ID gebruiken, bijvoorbeeld profile=1234, om de subprofielen van een specifiek profiel in te laden.

We halen het eerste subprofiel uit CollectieB in DatabaseB als volgt op:

{loadsubprofile source="DatabaseB:CollectieB" profile=$profile.id assign=geladensubprofiel}

Vervolgens kunnen we het geladen subprofiel oproepen door middel van de variabele $geladensubprofiel. Persoonsgegevens van bedrijfsmedewerkers binnen een collectie vragen we op door middel van de onderstaande code:

{$geladensubprofiel.Voornaam}

Meerdere (sub)profielen

Een database bevat meerdere profielen en subprofielen. Het kan dus voorkomen dat je meerdere (sub)profielen wilt inladen.

Stel dat je bedrijfsprofielen opneemt in de database Relaties. Hierin bevindt zich ook de collectie Medewerkers. De collectie bevat gegevens van één of meer bedrijfsmedewerkers.

In dit geval willen we een e-mail versturen naar alle bedrijven in de Relaties-database. De e-mail dient voor elk afzonderlijk bedrijf informatie te bevatten over de bij ons bekende medewerkers. We halen daarom alle subprofielen uit de collectie Medewerkers op. We gebruiken hiervoor de multiple-optie:

{loadsubprofile source="Relaties:Medewerkers" profile=$profile.id assign=geladensubprofielen multiple=true}

Door middel van de bovenstaande code worden alle subprofielen ingeladen die bij je horen. Deze worden opgehaald uit de collectie Medewerkers (binnen de Relaties-database). Alle bijbehorende subprofielen worden in $geladensubprofielen opgenomen.

De variabele $geladensubprofielen vormt een lijst van gegevens. Zo'n variabele wordt een array genoemd. Om deze systematisch te doorlopen maken we gebruik van de foreach-functie. Vervolgens willen we de opgehaalde subprofielen in de mail plaatsen. Uitgaande van het bovenstaande voorbeeld gebeurt dat als volgt:

{foreach $geladensubprofielen as $geladensubprofiel} 
  Voornaam: {$geladensubprofiel.Voornaam}<br />
  Achternaam: {$geladensubprofiel.Achternaam}<br /> 
  Email: {$geladensubprofiel.Emailadres}<br />
{/foreach}

Bij het doorlopen van de array $geladensubprofielen wordt het huidige subprofiel telkens in $geladensubprofiel opgenomen. Vervolgens printen we de inhoud van de velden Voornaam, Achternaam en Emailadres op overzichtelijke wijze.

Overige opties

Naast de multiple-optie zijn er ook andere opties beschikbaar, waaronder:

 • limit: Wanneer je bij het gebruik van multiple niet alle subprofielen nodig hebt kun je een beperking opleggen door middel van de limit-optie. De code limit=5 beperkt het aantal geladen subprofielen bijvoorbeeld tot 5.
 • profile: Je gebruikt profile om alle subprofielen op te halen die behoren tot het geadresseerde profiel. Wanneer je deze optie weglaat worden alle (sub)profielen geladen.
 • orderby='veldnaam asc/desc': Je gebruikt orderby om de resultaten van meerdere geladen (sub)profielen (multiple=true) te sorteren. Tussen de accolades zet je de naam van het veld waarop je wilt sorteren. Daarachter zet je asc of desc om op oplopende- (asc) of aflopende (desc) volgorde te sorteren. Maak je geen gebruik van de orderby-optie? Dan wordt er aflopend gesorteerd op basis van ID.

In de praktijk

In een eerder voorbeeld verstuurden we een mail naar alle bedrijven in onze Relaties-database. De benodige informatie over bedrijfsmedewerkers haalden we op uit de collectie Medewerkers.

Stel nu dat we maximaal 5 subprofielen willen ophalen. Daarnaast willen we de resultaten in aflopende volgorde sorteren op basis van voornaam. De gebruikte code ziet er dan als volgt uit:

{loadsubprofile source="Relaties:Medewerkers" profile=$profile.id assign=geladensubprofielen multiple=true limit=5 orderby='Voornaam desc'}

Geachte {$Bedrijfsleider},

Van uw bedrijf, {$Bedrijf}, zijn de volgende medewerkers bekend:
{foreach $geladensubprofielen as $geladensubprofiel}
  - {$geladensubprofiel.Voornaam} {$geladensubprofiel.Achternaam}, email: {$geladensubprofiel.Emailadres};
{/foreach}

Het resultaat:

Geachte Jan Janssen,

Van uw bedrijf, Voorbeeld B.V., zijn de volgende medewerkers bekend:
   - Freek Frekens, email: f.frekens@voorbeeldbv.nl;
   - Egbert Douwe, email: e.douwe@voorbeeldbv.nl;
   - Douwe Egberts, email: d.egberts@voorbeeldbv.nl;
   - Charles Fransman, email: c.fransman@voorbeeldbv.nl;
   - Bert Bakker, email: b.bakker@voorbeeldbv.nl;