Aanmaken van opwarmselecties

Wanneer het opwarmschema is vastgesteld zet je de desbetreffende batches om naar selecties. In het onderstaande voorbeeld gaan we uit van het volgende voorbeeldschema:

Verzenddag Volume Aantal gemailde adressen
1 1000 1000
2 2000 3000
3 3000 6000
4 5000 11000
5 9000 20000

Het gaat daarbij om een opwarmtraject op basis van één verzending per dag. Wanneer je opwarmschema hiervan afwijkt (bijvoorbeeld als je meerdere batches per dag verstuurt) raden we aan om advies te vragen bij je accountmanager.

Om te beginnen hanteren we het standaard databasemanagement. In Copernica ziet de selectiestructuur er dan als volgt uit:

Onder 'B_VerzendSelectie' is de selectie 'Mail_nog_niet_ontvangen' zichtbaar. Daarmee selecteren we alle profielen die de mail nog niet ontvangen hebben. De opwarmselecties (inclusief het bijbehorende volume) worden hierin ondergebracht. Dat doen we door gebruik te maken van de 'Check op e-mailresultaten'-conditie. Het is hierbij belangrijk dat je voor Publisher-mailings en Marketing Suite-mailings een afzonderlijke conditie aanmaakt.

In dit geval gaan we uit van een eerste verzending op 1 maart 2021. Om de benodigde conditie aan te maken stel je eerst de 'Verstuurd na'-datum in. Deze datum gaat vooraf aan het eerste verzendmoment. Bij 'Resultaat' selecteer je 'Het resultaat van de mailing is niet relevant'. Onder 'Berichten' selecteer je 'gelijk aan 0'.

Let op: We raden het checken op een document- of templatenaam af. Wanneer de naam van het document of template wordt aangepast voldoen alle profielen aan deze check. Het proces is daarmee foutgevoelig.

Binnen de 'Mail_nog_niet_ontvangen'-selectie kunnen we nu aantallen selecteren zonder het risico te lopen dat een profiel meerdere keren gemaild wordt.

Het selecteren van aantallen doen we met de conditie 'Sorteer en/of selecteer profielen'. Onder 'Sorteren op velden' vullen we onder 'Selecteer vanaf positie' altijd '0' in. Het 'Aantal profielen dat geselecteerd moet worden' komt overeen met de omvang van batches in het voorbeeldschema. Voor batch 1 is dat dus '1000'.

Omdat de 'Mail_nog_niet_ontvangen'-selectie nachtelijks ververst kan je 'Selecteer vanaf positie' ook bij de tweede batch op '0' laten staan. Het 'Aantal profielen dat geselecteerd moet worden' zet je dan op '2000'.

Gebruik je een leadscoringveld waarbij een hoge score een actief profiel representeert? Sorteer de profielen dan oplopend op basis van dat veld. Je kunt de standaardwaarden laten staan wanneer een dergelijk veld ontbreekt.

Heb je je eerste mailing naar alle profielen verstuurd en wil je vervolgens een tweede mailing verzenden? Dan werk je de selectie 'Mail_nog_niet_ontvangen' bij. Dat doe je door de 'Verstuurd na'-datum in te stellen op een tijdstip ná de verzending van de laatste batch van je eerste mailing en vóór de verzending van de eerste batch van je tweede mailing.