Collecties

Een collectie is een soort minidatabase binnen een profiel. Een profiel kan bijvoorbeeld een collectie orders, een collectie gedownloade whitepapers, of een collectie contactpersonen (wanneer een profiel een bedrijf is in het geval van een B2B-database) bevatten. Een collectie wordt, net als de database, opgebouwd uit velden naar keuze. Een collectie wordt gevuld met zogeheten subprofielen en deze bevatten, gelijk aan profielen, informatie over kenmerken als naam, aantal, prijs en categorie.

Selecties en miniselecties:

Een selectie selecteert profielen op basis van veldwaarden (kenmerken) binnen een database, aan de hand van een conditie. Een miniselectie doet hetzelfde, maar dan met subprofielen binnen een collectie. Het is ook mogelijk om een selectie te maken van profielen met subprofielen die voldoen aan de condities van een miniselectie. In dat geval moet er een aparte selectie worden aangemaakt met als conditie dat de profielen erin tenminste '1 subprofiel' hebben dat voldoet aan de condities van de miniselectie, of helemaal geen. Je zou bijvoorbeeld een selectie kunnen maken van profielen die ooit een order hebben geplaatst (minimaal 1 subprofiel in de collectie 'Orders'), of juist van profielen die nog nooit een order hebben geplaatst (0 subprofielen in de collectie 'Orders').

Een Collectie aanmaken in de Marketing Suite

In de Marketing Suite kan een collectie aangemaakt worden in het Database & Profielen gedeelte. Klik op het plusteken in de linkerbovenhoek. Klik op Collectie, kies onder welke database de collectie geplaatst moet worden en geef de collectie een naam.

Het maakt niet uit of een collectie in de Publisher of Marketing suite gemaakt is, dit is dezelfde collectie. Als een aanpassing in de Publisher gedaan wordt, dan is deze ook zichtbaar in de Marketing Suite. Nadat de collectie aangemaakt is, is de volgende stap is structuur aan je collectie geven door databasevelden toe te voegen.

Een Collectie aanmaken in de Publisher

Binnen de Publisher kan een collectie aangemaakt worden via Databasebeheer > Databasevelden wijzigen > collectie toevoegen. In het venster hierna kan een naam gegeven worden aan de collectie. De nieuw aangemaakte collectie verschijnt als tabblad bij de database. Er kan per profiel gekeken worden naar de bijbehorende collecties.

Het maakt niet uit of een collectie in de Publisher of Marketing suite gemaakt is, dit is dezelfde collectie. Als een aanpassing in de Marketing Suite gedaan wordt, dan is deze ook zichtbaar in de Publisher. Nadat de collectie aangemaakt is, is de volgende stap is structuur aan je collectie geven door databasevelden toe te voegen.

Aanmaken of wijzigen miniselectie Marketing Suite

Klik op het tandwiel in de rechterbovenhoek, hierna volgt een menu, klik in dit menu op Selecties aanmaken. Geef de miniselectie een naam. Deze miniselectie kan vervolgens worden ingericht met regels en condities.

Om een miniselectie aan te passen dient er weer naar hetzelfde menu gegaan te worden en aan de linkerkant de aan te passen selectie te selecteren. Klik vervolgens op Selectieregels bewerken. In dit overzicht kunnen nieuwe regels of condities toegevoegd worden aan de selecties. Miniselecties gemaakt in de Marketing Suite zijn beschikbaar in de Publisher en vice versa.

Aanmaken of wijzigen miniselectie Publisher

Klik op Databasebeheer > Selecties beheren. Om een nieuwe miniselectie te maken dient er geklikt te worden op selectie aanmaken. Kies de naam van de miniselectie en klik op onder om aan te geven onder welke collectie de nieuwe selectie zal vallen. Klik vervolgens op het tweede tabblad Selectie condities, hier kunnen extra regels en condities toegevoegd worden. Om een conditie aan dezelfde regel toe te voegen klik dan op Voeg een nieuwe 'EN' conditie toe aan deze 'OF' regel, wil je een nieuwe regel maken met een nieuwe conditie klik dan op Voeg een nieuwe 'EN' conditie toe aan een nieuwe 'OF' regel. Miniselecties gemaakt in de Marketing Suite zijn beschikbaar in de Publisher en vice versa.