Selecties

Naast velden en collecties, kun je in Copernica ook gebruik maken van selecties. Met een selectie groepeer je een deel van de profielen in je database, zodat je ze als bestemming kunt behandelen in mailings en opvolgacties. Deze selecties maak je op basis van bepaalde eigenschappen die een profiel moet hebben. Neem bijvoorbeeld een selectie van iedereen die zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief; Deze nieuwsbriefselectie kun je dan als bestemming instellen voor je nieuwsbrief, zodat je niet handmatig hoeft te kijken naar wie je moet mailen.

Met selecties kun je je database nauwkeurig segmenteren, waardoor je gerichte mailings kunt sturen. De inhoud van selecties wordt automatisch bijgewerkt, zodat je selecties altijd de profielen bevatten die op dat moment aan de voorwaarden van de selectie voldoen.

Naast 'gewone' selecties bestaan er ook miniselecties en subselecties.

Subselecties

Een subselectie is een selectie van profielen uit een bestaande selectie. Bijvoorbeeld een selectie van mensen onder de 30, in de selectie van vrouwen. De profielen in een subselectie moeten aan alle condities van de selectie voldoen, alsmede die van de subselectie. In ons voorbeeld betekent dit dus dat het profiel zowel vrouwelijk als onder de 30 moeten zijn.

Dit is niet alleen handig voor het overzicht in je database, het kan je database ook een stuk sneller maken. Als je namelijk een subselectie van mensen onder de 30 maakt onder de selectie van vrouwen, hoeft Copernica alleen de profielen die al in de selectie "Vrouwen" staan te doorzoeken in plaats van alle profielen in de database.

Het maken van subselecties is alleen mogelijk op profielniveau: "subminiselecties" maken in een collectie is dus niet mogelijk. Subselecties maak je op dezelfde manier aan als selecties, maar je geeft daarbij aan waar de subselectie onder dient te vallen.

Regels en condities

Zoals hierboven vermeld, moeten profielen in een selectie bepaalde eigenschappen hebben om bij die selectie te horen. Deze voorwaarden stel je in Copernica in door middel van selectieregels en -condities. Je kunt op van alles filteren, van een geboortedatum tot kliks in mailings in een bepaalde periode.

Regels en condities verschillen wel degelijk van elkaar. Een conditie is een onderdeel van een regel; er kunnen namelijk meerdere condities in een regel zitten. De profielen moeten aan alle condities binnen een regel voldoen om in de selectie te vallen.

Voorbeeld:

-Regel 1, conditie 1, check op veldwaarde: de waarde van het veld 'Geslacht' moet gelijk zijn aan 'Vrouw'
-Regel 1, conditie 2, check op veldwaarde: de waarde van het veld 'Leeftijd' moet gelijk zijn aan '30'

In dit geval dient het profiel zowel de waarde 'vrouw' als '30' te hebben.

Als profielen in een selectie moeten voldoen aan één of meerdere voorwaarden, gebruik je meerdere regels met verschillende condities.

Voorbeeld:

-Regel 1, conditie 1, check op veldwaarde: de waarde van het veld 'Postcode' moet gelijk zijn aan '1101 AB'
-Regel 2, conditie 1, check op veldwaarde: de waarde van het veld 'Postcode' moet gelijk zijn aan '1101 AC'

In bovenstaand voorbeeld komen zowel profielen met postcode '1101 AB' als '1101 AC' in je selectie terug.

Vergelijkingscondities

Je kunt op een aantal manieren bepalen hoe profielen worden toegevoegd aan selecties. Deze filters worden binnen Copernica selectiecondities genoemd. Hieronder zijn de verschillende opties uiteengezet:

Check op Veldwaarde

Dit is de meest voorkomende conditie. Als er een conditie op veldwaarde wordt gedaan, dan vergelijk je een waarde uit een databaseveld. Stel dat er gekeken dient te worden of een klant ingeschreven staat, dan wordt de veldwaarde van het databaseveld Nieuwsbrief gecontroleerd op waarde "Ja". Alle profielen met waarde "Ja" in het veld Nieuwsbrief zullen dan in de selectie terecht komen.

Check op interessegebied

Stelt een selectie samen aan de hand van een bepaalde interessevelden uit de database. Deze interesse kan bijvoorbeeld gaan over een bepaald product. Alle interesses die gelijk zijn aan dat product komen dan in de selectie.

Check op datum

Stelt een selectie samen aan de hand van een specifieke tijdsperiode. De datum kan bijvoorbeeld worden toegekend aan een bepaalde gebeurtenis. Denk hierbij aan de datum waarop de garantie afloopt, de datum van de eerste aankoop, of de datum waarop iemand zich aangemeld heeft voor de nieuwsbrief. Alle datums die binnen een gespecificeerd aantal dagen van vandaag zijn, komen dan in de selectie.

Check op resultaten e-mail/sms/faxcampagnes

Stelt een selectie samen aan de hand van het opgegeven campagneresultaat. Dit campagneresultaat kan gaan over e-mailcampagnes, sms-campagnes, faxcampagnes en enquêtes. Denk bijvoorbeeld aan de ontvangers van een e-mail die op een hyperlink hebben geklikt. Alle profielen met hetzelfde campagneresultaat komen dan in een selectie. Hier wordt een onderscheid gemaakt tussen de Publisher en de Marketing Suite, daar zijn verschillende condities voor. Voor Marketing Suite campagnes dient er een gekozen te worden voor 'controleer op Marketing Suite resultaten'.

Check op dubbele of unieke profielen

Stelt een selectie samen op basis van hoe vaak profielen voorkomen in de database. Er kan voor gekozen worden om unieke profielen of dubbele profielen in deze selectie voor te laten komen.

Check op wijziging

Het is mogelijk om velden te checken op veranderingen en vervolgens het bijbehorende profiel in een selectie te plaatsen. Zo kun je bijvoorbeeld iedereen die onlangs is verhuisd een mailing sturen. Er kan ook gekeken worden of profielen aangemaakt zijn in een opgegeven periode.

Check op inhoud van (mini)selectie

Stelt een selectie samen aan de hand van een eerder aangemaakte (mini)selectie. Het combineren van (mini)selecties geeft je nog meer flexibiliteit in het doen van aanbiedingen aan je klanten. Profielen die voorkomen in de twee opgestelde selecties, ontvangen dan bijvoorbeeld een mailing. Het is ook mogelijk om klanten uit te sluiten die in een (mini)selectie voorkomen.

Eerdere exports

Het is mogelijk om profielen te selecteren die zijn geëxporteerd gedurende een bepaalde periode.

Sorteren en selecteren

Je kunt ook een aantal profielen selecteren uit een gesorteerde lijst.

Aanmaken of wijzigen (mini)selectie

Om een selectie aan te maken kies je in de linkerbovenhoek voor Aanmaken > Maak een selectie aan. Geef de selectie een naam en kies of de selectie direct onder de database valt (reguliere selectie) of dat deze onder een andere selectie valt (subselectie). Deze selectie kan vervolgens aangepast worden door regels en condities toe te voegen.

Om een selectie aan te passen dien je naar de betreffende selectie te gaan en te klikken op de optie Regels in de toolbar.

Selectietester

Als je wilt weten aan welke voorwaarden je profiel voldoet van één of bovenliggende selecties kun je gebruik maken van de selectietester. Hiervoor zoek je een profiel op in je database en kies je voor Configuratie > Selectietester. Je klik hier op éen van je selecties en ziet direct aan welke voorwaarden het profiel wel en aan welke voorwaarden het profiel niet voldoet.