Databasemanagement

Een goede verzendlijst voor je e-mail marketing draagt bij aan je deliverability en heeft een positief effect op de resultaten van je e-mail marketing. Zo heeft het blijven sturen van e-mails naar personen die deze niet meer openen of naar niet-bestaande e-mailadressen een negatieve invloed op je e-mailreputatie.

De klant is binnen Copernica vrij om zelf een selectiestructuur te bepalen, maar wij bieden ook een standaard selectiestructuur aan. Veel van onze gebruikers hanteren deze standaardselectiestructuur. Daarmee halen ze automatisch alle foutieve en dubbele e-mailadressen, bounces en uitschrijvingen uit hun verzendselectie.

In de Publisher is het onder 'Databasebeheer -> Maak standaard selecties aan...' mogelijk om deze structuur in te laden in je al bestaande database. Bij het aanmaken van een nieuwe database is een optie om dit direct in te regelen.

In de Marketing Suite vind je deze opties onder 'Configureren -> Maak standaardselecties aan' of bij het aanmaken van een nieuwe database.

De standaard structuur is in twee hoofdselecties verdeeld, A_DatabaseManagement en B_Verzendselectie. Hieronder beschrijven wij deze twee hoofdselecties.

- A_DatabaseManagement
  - A_Bounces
  - B_FoutiefEmailAdres
  - C_Klachten
  - D_DubbeleProfielen
  - E_Uitschrijvingen
  - F_Inactief
- B_Verzendselectie
  - Campagnes

A_DatabaseMangement

Deze selectie bevat ieder profiel uit de database. Deze selectie zit puur voor structuur in de standaard selecties. De selecties onder A_DatabaseManagement zullen de profielen bevatten die we niet willen mailen, deze worden in de volgende paragrafen toegelicht.

Deze selectie bevat 1 regel met 1 conditie. De conditie is dat het veld ID groter moet zijn dan de waarde '0'. Hierdoor komen alle profielen in deze selectie terecht.

A_Bounces

Bevat alle profielen die in het verleden een hard bounce hebben gegeven of een bepaald aantal keer een soft bounces waren. Hard bounces zijn fouten die altijd zullen blijven terugkomen, deze adressen zal je nooit meer willen mailen. Een soft bounce hoeft niet terug te blijven komen, maar als een soft bounce blijft gebeuren, dan dient deze ook uitgesloten te worden. De hoeveelheid soft bounces is per klant anders: pas dit getal aan voor je eigen database. Voor een klant die dagelijks mailt moet het aantal soft bounces veel hoger dan voor iemand die één keer per maand mailt.

De selectie bevat 4 regels met elk 2 condities:

 • De eerste regel heeft een conditie die stelt dat er sinds 2000-01-01 meer dan 2 hardbounces zijn voorgekomen en dat er in de afgelopen 7 dagen geen fout mag zijn opgetreden. Dit zorgt ervoor dat profielen niet per ongeluk in deze selectie kunnen voorkomen.
 • De tweede regel doet eigenlijk hetzelfde voor softbounces. De andere 2 regels zijn hetzelfde als de eerste 2 genoemde, maar deze zijn ingesteld voor Marketing Suite mailings.

Wil je meer te weten komen over email bounces? Lees daar dan meer over in dit artikel.

B_FoutiefEmailAdres

Bevat alle profielen waarbij er in het e-mail veld geen e-mailadres staat. Denk hierbij aan het geval dat het veld leeg is of dat er geen '@' in het e-mailadres zit.

De selectie bevat 1 regel en 1 conditie. De conditie checkt of het e-mail veld een correct e-mailadres bevat. Vervolgens wordt de regel omgedraaid door hem op OF NIET te zetten waardoor alle profielen met een foutieve waarde in het e-mail veld in deze selectie vallen.

C_Klachten

Bevat alle profielen die op een mailing een spamklacht hebben gegeven.

Deze selectie bevat 2 regels met beide 1 conditie:

 • De eerste regel heeft een conditie die stelt dat er sinds 2000-01-01 meer dan 0 spamklachten zijn voorgekomen.
 • De tweede regel heeft dezelfde conditie voor Marketing Suite mailings.

D_DubbeleProfielen

Bevat alle profielen die dubbel in de database staan behalve het oudste/originele profiel.

Deze selectie bevat 1 regel met 1 conditie. De conditie checkt of een profiel dubbel is op basis van het e-mailadres. Als het e-mailadres niet uniek hoeft te zijn in jouw account, verander dit dan naar jouw unieke waarde.

Standaard staat de conditie op 'selecteer alle dubbele profielen, met uitzondering van het profiel met het laagste ID'. Hierdoor blijft het profiel dat als eerst in je database stond (met de meeste campagne geschiedenis) actief.

E_Uitschrijvingen

Bevat alle profielen die zich hebben uitgeschreven voor de nieuwsbrief.

Deze selectie bevat 1 regel met 1 conditie. De conditie controleert of het opt-out veld de waarde 'ja' bevat. Pas dit eventueel aan naar het opt-in/opt-out veld en waarde die past bij jouw database. Het opt-in/opt-out veld kan automatisch worden toegevoegd aan de database bij het aanmaken van de standaardselecties.

F_Inactief

Bevat alle profielen die niet actief zijn. Dit houdt in dat deze profielen mailings niet openen en niet klikken op links in je mailings. Deze profielen zijn slecht voor je reputatie en kunnen ervoor zorgen dat je mailings niet aankomen bij klanten die wel regelmatig mailings openen.

Deze selectie bevat 1 regel met 3 condities:

 • De eerste conditie geeft aan dat het profiel niet in de afgelopen 30 dagen aangemaakt mag zijn. Dit wordt gedaan om nieuwe profielen niet gelijk inactief te maken.
 • De tweede regel checkt of het profiel precies 0 publisher mails geopend heeft of geklikt heeft op links daarin in de afgelopen 180 dagen.
 • De derde regel doet hetzelfde als de tweede, maar dan voor Marketing Suite mailings.

De 30 dagen in de eerste regel kan uiteraard aangepast worden naar meer of minder dagen als dit beter past bij jouw account. Stel je mailt iedere dag dan ontvangt de klant in de eerste 30 dagen ook 30 keer een e-mail. Op basis hiervan kun je goed zijn of hij inactief is. Als dit profiel na 30 dagen nog 0 opens heeft, is dit geen actief profiel. Wanneer je maar eens per maand verstuurd heeft de klant maar één mail ontvangen. In dit geval kun je deze waarde dus beter aanpassen naar een hoger aantal dagen.

Ditzelfde geldt voor de overige twee condities.

B_Verzendselectie

De verzendselectie bevat alle profielen die niet in de subselecties van A_DatabaseManagement zitten. Dit zorgt ervoor dat er in de verzendselecties alleen profielen komen die geen bounce, foutief e-mailadres, klacht, dubbel e-mailadres, uitschrijver of inactief adres zijn. Elke subselectie onder B_Verzendselectie bevat hierdoor ook enkel de profielen die gemaild mogen worden.

De selectie bevat maar 1 regel met 6 condities. Elke conditie sluit een van de bovengenoemde selecties uit, want deze mogen niet in B_Verzendselectie voorkomen.

Aanmaken standaard selecties

Het automatisch aanmaken van deze structuur is momenteel alleen mogelijk in de Publisher. De Marketing Suite gebruikt dezelfde database als de Publisher, hierdoor hoeft dit geen probleem te zijn. Ga in Profielen naar Databasebeheer > Maak standaard selecties aan, kies een taal en eventueel een eigen afmeldveld.