Publisher personalisatie functies

Er zijn veel standaard Smarty functies beschikbaar in de Publisher, een paar functies zijn specifiek voor Copernica zoals de webonly functie en de unsubscribe functie.

Sommige functies bestaan uit een open- en een sluittag en hebben invloed op de tekst die door de tags wordt omsloten:

{mailonly}
  Klik <a href="{webversion}">hier</a> voor de webversie
{/mailonly}

Hieronder zie je alle beschikbare functies:

Functie naam Functie omschrijving
{assign} waarde toekennen aan een variabele
{capture} tekst in een variabele opslaan
{condition} conditioneel blok op basis van JavaScript
{counter} teller
{cycle} wisselen tussen array van waardes
{eval} Het evalueren van variabele als template
{fetch} inladen van een externe gehoste content
{foreach} itereren over een array
{if} conditionele blokken
{in_miniselection} blok dat alleen wordt getoond indien subprofiel tot een miniselectie behoort
{in_selection} blok dat alleen wordt getoond indien profiel tot een selectie behoort
{ldelim} linkeraccolade
{literal} blok markeren dat letterlijk genomen wordt
{linkfile} linken naar een file
{linkpdf} linken naar een PDF bestand
{loadfeed} inladen van een externe RSS feed
{loadfile} inladen van een bestand
{loadprofile} inladen van een profiel
{loadsubprofile} inladen van een subprofiel
{mailonly} blok markeren dat alleen in de mailversie wordt getoond
{math} berekening uitvoeren
{rawcapture} als {capture}, maar dan zonder html escaping
{strip} witruimte verwijderen
{survey} inladen van een enquête
{rdelim} rechteraccolade
{textformat} tekst formatteren
{unsubscribe} afmeldlink
{webform} inladen van een webformulier
{webonly} blok markeren dat alleen in de webversie wordt getoond
{webversion} webversielink

assign

De {assign} functie kan gebruikt worden om een waarde in een variabele op te slaan. Je kunt deze dan later gebruiken. Als je grotere blokken tekst of andere elementen wil gebruiken is het handiger om de capture of de rawcapture functie te gebruiken, omdat deze hier beter voor geschikt zijn.

Voorbeeld

{assign var="name" value="Bob"} of {assign "name" "Bob"}
Hallo {$name},

Deze e-mail schreven we speciaal voor jou!

capture

Capture kan gebruikt worden om de code tussen de begintag en de eind-tag op te slaan in een variabele. Het werkt vergelijkbaar met de assign functie, maar kan ook gebruikt worden op veel grotere stukken code of om arrays te maken, zonder dat dit er slordig uitziet. Het slaat de code op tijdens het verwerken van de template en kan verderop in de template weer gebruikt worden.

De rawcapture functie is heel vergelijkbaar, maar gebruikt geen HTML escaping. Als je dit niet wilt gebruiken kun je capture vervangen door rawcapture in de volgende voorbeelden. Het wordt echter wel aangeraden om HTML escaping te gebruiken om te zorgen dat er geen schadelijke content wordt gebruikt.

Capture heeft vele functionaliteiten. Je kunt er informatie mee opslaan of toevoegen aan een bestaande variabele om een array te maken. We laten nu eerst wat parameters zien voor de functie en vervolgens hoe je ze gebruikt.

Parameters

Parameter naam Omschrijving
name Naam van het blok
assign Variabele om het blok op te slaan
append (Bestaande) variabele om aan te plakken

Geen van deze variabelen is verplicht. Als je geen naam meegeeft aan de functie kun wordt de naam op 'default' gezet. Je gebruikt dit blok vervolgens met {$smarty.capture.default}.

Capture zonder variabele naam

Het volgende voorbeeld laat zien hoe je capture gebruikt zonder op te slaan in een variabele.

{capture name="someText"}
  This is some text that I would like to use later in the template.
{/capture}

De kortere versie ziet er als volgt uit en doet hetzelfde:

{capture "someText"}
  This is some text that I would like to use later in the template.
{/capture}

Om de code tussen de capture te gebruiken kun je de volgende code in je template plaatsen:

{$smarty.capture.someText}

Opslaan in een variabele

In het vorige voorbeeld halen we de inhoud van de capture op met {$smarty.capture.someText}, maar we kunnen dit ook opslaan in een variabele.

{capture name="someText" assign="myText"}
  This is some text that I would like to use later in the template.
{/capture}

De kortere versie ziet er als volgt uit:

{capture "someText" assign="myText"}
  This is some text that I would like to use later in the template.
{/capture}

Je kunt nu het blok aanroepen met {$myText}.

In dit voorbeeld is de tekst kort en had ook de assign, gebruikt kunnen worden, maar je kunt alles wat geen HTML is tussen deze tags plaatsen. Als je toch HTML wil gebruiken kun je {capture} vervangen door {rawcapture}.

Capture gebruiken met arrays

Een meer geavanceerde techniek is om capture te gebruiken in combinatie met een array, die je kunt printen met de foreach functie. Dit kan ontzettend nuttig zijn als je informatie op meerdere plekken op wil slaan in een object.

Je kunt de onderstaande code gebruiken en aanpassen om een array te maken:

{capture append="information"}{assign "name" "Bob"}{$profile.age}, {/capture}
{capture append="information"}{assign "age" "25"}{$profile.age}, {/capture}
{capture append="information"}{assign "location" "the Netherlands"}{$profile.age}{/capture}

Dit lijkt misschien veel code, maar er worden slechts drie variabelen gedefinieerd en opgeslagen in information. Dit voorbeeld laat ook zien hoe je functies kunt combineren (zoals hier met assign).

Laten we nu de inhoud van de array printen in de template.

{foreach $information as $text}{$text}{/foreach}

Wat er nu gebeurt is dat we door alle waardes in information heen gaan, deze omzetten naar tekst en printen. Het resultaat ziet er als volgt uit:

Bob, 25, the Netherlands

condition

Een condition lijkt qua werking veel op de if functie maar evalueert JavaScript expressies. De enige parameter is de expressie in JavaScript die geëvalueerd moet worden.

Voorbeeld

{condition expression="Math.random<0.5"}
  {Display some content}
{/condition}

Deze inhoud wordt maar in 50% van de gevallen getoond op willekeurige wijze, maar je kunt de expressies zo ingewikkeld maken als je wil.


counter

De counter tag kan gebruikt worden om tellingen te printen en verhoogt zichzelf elke keer dat hij wordt aangeroepen. Je kunt zoveel tellingen bijhouden als je wil en deze zijn uit elkaar te houden door ze een duidelijke naam te geven.

Parameter

Parameter naam Omschrijving
name Naam van de counter
start Start nummer
skip Tel interval
direction Tel op/af
print Print/print geen waarde
assign Variabele voor opslaan output

In het standaard geval waar er geen informatie is gegeven begint de telling op 1, wordt er steeds 1 bijgeteld en wordt de huidige waarde van de teller geprint.

Voorbeeld 1

In het geval waar we geen enkele van de parameters specificeren kunnen we de volgende code gebruiken:

{counter}<br />
{counter}<br />
{counter.default}<br />

en het volgende resultaat krijgen: 1
2
3

Voorbeeld 2: Gepersonaliseerde teller

Kijk nu eens naar een wat ingewikkelder stuk code dat er als volgt uitziet:

{counter name="the final countdown" start=6, skip=2 direction="down"}<br />
{counter name="the final countdown"}<br />
{counter name="the final countdown"}<br />
{counter name="some less awesome counter" start="1" skip="2"}<br />
{counter name="some less awesome counter"}<br />
{counter name="the final countdown"}<br />

We hebben hier een teller die optelt en eentje die aftelt. De oneven getallen komen van de opteller en de even getallen van de afteller in de volgende output:

6<br />
4<br />
2<br />
1<br />
3<br />
0<br />

cycle

De cycle functie kan gebruikt worden om te wisselen tussen een set waarden. Je kunt deze bijvoorbeeld gebruiken om twee kleuren af te wisselen in de regels van een tabel, om door een array met kleuren te loopen of door een andere array van waarden.

Parameters

Parameter naam Omschrijving
name Naam van de cycle
values Waarden in de cycle (in array of met delimiter)
print Wel/niet de waarde printen
advance Wel/niet doorgaan naar de volgende waarde
delimiter Delimiter voor cycle
assign Variabele om output in op te slaan
reset Reset naar eerste waarde

De enige vereiste waarde zijn de values. Als er geen informatie verder wordt meegegeven is de naam "default" en wordt automatisch doorgewisseld en geprint. De standaard delimiter die de waardes scheidt is de komma.

Voorbeeld

Het volgende voorbeeld laat zien hoe je kleuren van de regenboog toe kunt wijzen als product kleuren.

{foreach from $products item=product}
  {cycle values="red;orange;yellow;green;blue;indigo;purple, name=$product.color, delimiter=";"}
{\foreach}

Natuurlijk vereist dit voorbeeld een array met producten. Nadat deze code is gerund hebben alle producten een kleur die later weer opgevraagd kan worden. Dit voorbeeld gebruikt ook de foreach functie.


ldelim en rdelim

Zoals je misschien wel hebt gezien in de voorbeelden gebruikt Smarty syntax krulhaken. De Smarty code voor een naam is bijvoorbeeld {$name}.Dit betekent echter dat de krulhaak wat lastiger te gebruiken is als symbool. Er zijn drie manieren om dit op te lossen: Spaties plaatsen rond de krulhaken (Alleen Smarty 3), ldelim en rdelim en literal.

Om een linkerhaak '{' te printen kun je de code {ldelim} wat staat voor left delimiter. Om de rechterhaak '}' te printen kun je de code {rdelim} gebruiken, wat staat voor right delimiter.

Als je echter een groot stuk letterlijk wil printen zonder alle haken te vervangen is het verstandiger literal te gebruiken.


fetch

Fetch kan gebruikt worden om bestanden van het locale systeem, HTTP of FTP op te vragen. Je kunt dan de inhoud van de bestanden tonen.

 • http: URLs die beginnen met "http://" worden gebruikt om een website weer te geven.
 • ftp: URLs die beginnen met "ftp://" zorgen dat het bestand wordt gedownload van de server en getoond in de template.

De functie heeft een name parameter die verplicht is en met assign kun je ook de opgevraagde inhoud in een variabele opslaan in plaats van deze te laten zien.

Voorbeeld

Met de volgende code kun je informatie opvragen van een website, bijvoorbeeld het weer voor komende week:

{fetch url="http://www.myweather.com/today/"}

Of je kunt deze in een variabele zetten en deze met je eigen HTML gebruiken.

{fetch url="http://www.theweather.com/today/" assign='weather'}
{if $weather ne ''}
 <div id="weather">{$weather}</div>
{/if}

Dit voorbeeld gebruikt ook de if functie. Je kunt ook downloaden van een FTP server. Het volgende voorbeeld laat daarnaast zien hoe je variabelen in een link kunt gebruiken.

{fetch url="ftp://`$user`:`$password`@`$server`/`$path`"}

foreach

De foreach en foreachelse functies kunnen gebruikt worden om bijvoorbeeld over arrays met data te loopen. Je kunt foreach loops ook in elkaar plaatsen. Het aantal iteraties wordt altijd bepaald door de lengte van de array of een integer voor een arbitraire hoeveelheid iteraties.

Parameters

Parameter naam Omschrijving
index Huidige index in array
iteration Huidige loop iteratie, begint op 1
first Boolean, alleen TRUE op eerste iteratie
last Boolean, alleen TRUE op laatste iteratie
show Boolean, alleen TRUE als data weergegeven wordt
total Totaal aantal iteraties dat uitgevoerd gaat worden

Voorbeeld

Als we een array met waardes hebben, in dit geval definiëren we information, kunnen we hierover loopen en allerlei operaties uitvoeren. In dit geval houden we het simpel en printen we slechts de inhoud als tekst. De array wordt gemaakt met de capture functie.

{capture append="information"}{assign "name" "Bob"}{$profile.age}, {\capture}
{capture append="information"}{assign "age" "25"}{$profile.age}, {\capture}
{capture append="information"}{assign "location" "the Netherlands"}{$profile.age}{\capture}

{foreach $information as $text}{$text}{/foreach}

De output van deze code is:

Bob, 25, the Netherlands

We kunnen ook de andere eigenschappen van de iterator gebruiken:

{foreach $information as $text}
  {if $text@index eq 3}
    End of the list,
  {\if}
  {$text@index},
{foreachelse}
  no text in the list
{/foreach}

Hier printen we de index van elk item en een berichtje voor we de laatste printen. De output ziet er als volgt uit:

1, 2, End of the list, 3


if

Met de if function is het mogelijke conditionele uitdrukkingen te maken en inhoud te plaatsen op basis van beschikbare informatie. Profiel en subprofiel velden zijn hier heel nuttig, bijvoorbeeld. Het is ook mogelijk om {elseif} en {else} te gebruiken of if statements in elkaar te plaatsen.

Qualifiers

De volgende qualifiers zijn beschikbaar om expressies te maken voor de if functie:

Symbol Syntax Description
== $a eq $b gelijk
!= $a ne/neq $b ongelijk
> $a gt $b groter dan
\< $a lt $b kleiner dan
>= $a gte/ge $b groter dan
\= $a lte/le $b kleiner dan
=== $a === 0 identiek
! not $a negatie
% $a mod $b modulair
is div by $a is div by $b deelbaar door
is even $a is even is even
is even by $a is even by $b grouping level even
is odd $a is odd is oneven
is odd by $a is odd by $b grouping level oneven

Het is ook mogelijk expressies aan elkaar te schakelen met 'and' en 'or'.

Voorbeeld

{if $profile.name eq 'Fred' or $profile.name eq 'Wilma'}
  ...
{/if}

{if isset($profile.name) && $profile.name == 'Blog'}
  ...
{elseif $profile.name == $foo}
  ...
{/if}

in_miniselection

De in_miniselection functie kan gebruikt worden om te checken of een gespecificeerd subprofiel in een specifieke miniview zit. Deze functie is ontwikkeld door Copernica en kan gebruikt worden om content te specialiseren met behulp van miniselecties in je database. Je kunt bijvoorbeeld een selectie maken van vrouwen waarvan je weet dat ze kinderen hebben en in je mails naar hen specifiek kinderkleren adverteren.

Om de functie uit te voeren is een miniselectie verplicht. Als het subprofiel niet meegegeven wordt probeert de functie zelf het subprofiel op te halen waarvoor je personaliseert.

Voorbeeld

{in_miniselection miniselection="womenwithkids"}}
  { Display your content here! }
{/in_miniselection}

in_selection

De in_selection functie kan gebruikt worden om te checken of een gespecificeerd profiel in een specifieke view/selectie zit. Deze functie is ontwikkeld door Copernica en kan gebruikt worden om content te specialiseren met behulp van selecties in je database. Je kunt bijvoorbeeld een selectie maken van vrouwen waarvan je weet dat ze kinderen hebben en in je mails naar hen specifiek kinderkleren adverteren.

Om de functie uit te voeren is een selectie verplicht. Als het profiel niet meegegeven wordt probeert de functie zelf het profiel op te halen waarvoor je personaliseert.

Voorbeeld

{in_selection selection=145}
  { Display your content here! }
{/in_selection}

{in_selection miniselection=54}
  { Display your content here! }
{/in_selection}

linkfile

De linkfile functie laat je een file linken uit het files onderdeel van de profielen in je template of document.

Let op: Deze functie kan niet gebruikt worden in een Content web formulier tekst blok.

Ondersteunde bestandstypen

 • ZIP bestand: *.zip
 • Plain tekst
 • HTML tekst
 • PDF bestand: *.pdf
 • DOC/DOCX Word bestanden: *.doc *.docx
 • GIF/PNG/JPEG/JPG/JPE afbeeldingen: *.gif/ *.png/ *.jpeg/ *.jpg/ *.jpe

Voorbeeld

De linkfile functie kan gebruikt worden om een file te linken die geüpload is onder profielen in een webpagina of mail document.

{linkfile file='path/somepicture.jpg' fallback='defaultimage.jpg'}

Als de file niet gevonden wordt zal alleen de filename worden weergeven aan de gebruiker. Het is daarom verstandig om naast de file optie ook altijd een fallback te definiëren. Als de file dan niet beschikbaar is wordt deze file in plaats daarvan weergeven.


linkpdf

De linkpdf tag kan gebruikt worden om een link op te stellen naar een bestaand PDF bestand. Eerst moet er een document of template gevonden worden dat matcht met de aanvraag. Deze wordt dan omgezet naar een link, die automatisch escaped wordt, tenzij anders gespecificeerd.

Voorbeeld

{linkpdf document="mypreviousmailing" escape="true"}

Dit geeft alleen de link zelf weer, maar je kunt altijd HTML gebruiken om de link te vervangen door woorden en klikbaar te maken.


literal

De literal functie wordt gebruikt om een blok code letterlijk te nemen. Dit is vooral nuttig als je een blok code wil gebruiken waarin veel krulhaken staan, omdat deze normaal worden geïnterpreteerd als Smarty syntax, bijvoorbeeld Javascript.

In een simpel geval waarin bijvoorbeeld maar twee krulhaken gebruikt worden kan het handiger zijn om de ldelim en rdelim functies te gebruiken. Het is daarnaast in Smarty 3 ook mogelijk om simpelweg een spatie voor en achter elke haak te zetten.

Voorbeeld

Om de literal functie te gebruiken hoef je alleen wat letterlijk genomen moet worden tussen de begintag ({literal}) en end-tag ({\literal}) te plaatsen.

<script>
  // Deze haakjes zouden in Smarty 3 automatisch
  // genegeerd worden door de whitespace
  function myFoo {
   alert('Foo!');
  }
  // Dit is een goede plek voor het literal blok,
  // omdat dat de code leesbaar houdt.
  {literal}
   function myBar {alert('Bar!');}
  {/literal}
</script>

Dit voorbeeld komt uit de Smarty documentatie.


loadfeed

Met de loadfeed functie kun je eenvoudig feeds in je e-mail of webdocument laden. Je kunt met deze functie een feed inladen die je in het onderdeel Content hebt gemaakt of een feed welke elders is samengesteld en gehost.

Voorbeeld

{loadfeed feed='http://www.eendomein.nl/feed/feed.xml'}

Vervang http://www.eendomein.nl/feed/feed.xml met het adres (URL) van de feed die elders is gepubliceerd. Voor uitgebreide informatie over loadfeed met eigen styling klik dan hier.


loadfile

De loadfile functie laat je een file laden uit het files onderdeel van de profielen in je template of document.

Let op: Deze functie kan niet gebruikt worden in een Content web formulier tekst blok.

Ondersteunde bestandstypen

 • HTML files: *.html
 • TXT files: *.txt

Als je andere formaten wil gebruiken kun je ook linken naar een file.

Voorbeeld

De loadfile functie kan gebruikt worden om een file te laden die geüpload is onder profielen in een webpagina of mail document.

{loadfile file='path/somepicture.jpg' fallback='defaultimage.jpg'}

Als de file niet gevonden wordt zal alleen de filename worden weergeven aan de gebruiker. Het is daarom verstandig om naast de file optie ook altijd een fallback te definiëren. Als de file dan niet beschikbaar is wordt deze file in plaats daarvan weergeven.


loadprofile

Voor het ophalen van een profiel uit een andere database gebruik je loadprofile. Plaats deze functie direct onder de body tag in je broncode.

{loadprofile source="Offices" Area="$Area" assign="office"}
 • Met source verwijs je naar de database die je als bron wilt gebruiken. We kijken nu in de database Offices.
 • Met de veldnaamzoeker Area="$Area" koppel je het juiste profiel in de database Offices aan de klant, aan de hand van de waarde die in het databaseveld Area is opgeslagen.
 • De gegevens uit de Office database wijs je met source toe aan de aanwijzer office.

Je kan hiermee bijvoorbeeld een document personaliseren met het telefoonnummer van het kantoor uit de database Offices: {$offices.Phone}

Voorbeeld

{loadprofile source="Offices" Area="$Area" assign="office"}
{loadsubprofile source="Offices:Account" AM="$AM" assign="account" profile="$offices.id"}
Beste {$profile.FirstName},
U bent aangesloten bij ons regiokantoor in {$office.City}.
U kunt dit kantoor direct bereiken door te bellen met {$office.Phone}.
Voor vragen kan je altijd contact met mij opnemen.
Met vriendelijke groet,
{$account.Firstname} {$account.Lastname}, uw accountmanager
{$account.Email}

Dit resulteert in: Beste James, U bent aangesloten bij ons regiokantoor in Haarlem. U kunt dit kantoor direct bereiken door te bellen met 031 23 123456789. Voor vragen kan je altijd contact met mij opnemen. Met vriendelijke groet, Jerome Greenheart, uw accountmanager j.greenheart@example.com


loadsubprofile

Als de gegevens die je wilt gebruiken zijn opgeslagen in een subprofiel in de collectie account kan je ze bereiken met de loadsubprofile functie. Voor het halen van gegevens uit een collectie gebruik je de functie loadsubprofile. De volgende regel volstaat in het geval van dit voorbeeld:

{loadsubprofile source="Offices:Account" AM="$AM" assign="account" profile="$office.id"}
 • Met source verwijs je naar de database Offices en de collectie Account
 • Met de veldzoeker AM koppel je het profiel met de juiste accountmanager, aan de hand van de waarde die in het collectieveld AM is opgeslagen.
 • Met de toevoeging profile="$office.id" zorg je ervoor dat alleen in de collectie van het aangeroepen profiel wordt gekeken (en dus niet in alle collecties).

Je kan een document hiermee personaliseren met een telefoonnummer van de juiste accountmanager middels de volgende smarty code: {$account.Phone}

Voorbeeld

{loadprofile source="Offices" Area="$Area" assign="office"}
{loadsubprofile source="Offices:Account" AM="$AM" assign="account" profile="$offices.id"}
Beste {$profile.FirstName},
U bent aangesloten bij ons regiokantoor in {$office.City}.
U kunt dit kantoor direct bereiken door te bellen met {$office.Phone}.
Voor vragen kan je altijd contact met mij opnemen.
Met vriendelijke groet,
{$account.Firstname} {$account.Lastname}, uw accountmanager
{$account.Email}

Dit resulteert in: Beste James, U bent aangesloten bij ons regiokantoor in Haarlem. U kunt dit kantoor direct bereiken door te bellen met 031 23 123456789. Voor vragen kan je altijd contact met mij opnemen. Met vriendelijke groet, Jerome Greenheart, uw accountmanager j.greenheart@example.com


mailonly

Het {mailonly} blok kan gebruikt worden om een stuk code alleen zichtbaar te maken in de mail versie van het bericht. Als het vervolgens in de browser geopend wordt is de content binnen dit blok niet meer zichtbaar.

Voorbeeld

{mailonly}
  Click <a href="{webversion}">here</a> to view this mail in your browser
{/mailonly}

In dit voorbeeld maken we gebruik van het {mailonly} block om de link naar de webversie te verbergen uit de webversie. De tegenhanger hiervan is {webonly} deze toon enkel content in de webversie.


math

De math functie maakt het mogelijk om wiskunde vergelijkingen uit te voeren in de template. Dit is echter een computationeel zware functie die sneller is in PHP. Het wordt niet aangeraden deze functie in loops te gebruiken.

Parameters

De volgende parameters worden ondersteund:

Parameter naam Omschrijving
equation Vergelijking om uit te voeren
format Formaat voor resultaat
var Vergelijking variabele waarde
assign Variabele voor opslaan resultaat
[var ...] Waarden voor variabelen in vergelijking

Als je een formule gebruikt als $a * $b moeten de variabelen $a en $b eerst gedefinieerd worden voordat we ermee kunnen rekenen.

Ondersteunde operatoren

De ondersteunde operatoren zijn +, -, /, *, abs, ceil, cos, exp, floor, log, log10, max, min, pi, pow, rand, round, sin, sqrt, srans and tan.

Voorbeeld

Een simpele vergelijking:

{assign "height" 2}
{assign "width" 3}
{math equation="x \* y" x=$height y=$width}

Deze code wordt gebruikt om het resultaat van x * y uit te rekenen, wat 6 is in dit geval. Dit is maar een simpele vergelijking, maar je kunt deze zo ingewikkeld maken als je zelf wil. Dit voorbeeld gebruikt daarnaast de assign functie in de korte versie.

Als we een breuk uit willen rekenen echter is het handiger om decimalen weer te geven. We willen dit resultaat ook opslaan, zodat we "1.33" krijgen als we {$frac} in de template typen.

{assign "height" 1}
{assign "width" 3}
{math equation="1 + x / y" assign="frac" format="%.2f" x=$height y=$width}

rawcapture

De rawcapture functie is heel vergelijkbaar met 'capture, maar gebruikt geen HTML escaping. Als je dit niet wilt gebruiken kun je capture overal vervangen door rawcapture in de volgende voorbeelden. Het wordt echter wel aangeraden om HTML escaping te gebruiken om te zorgen dat er geen schadelijke content wordt gebruikt.

Voorbeeld

{rawcapture}<h1>{$profile.title}</h1>{rawcapture}

strip

De strip functie verwijdert ruimte uit de template, die anders de HTML output zou kunnen veranderen. Het is nuttig als je graag je code uitschrijft met whitespace om het meer leesbaar te maken en voorkomt de vreemde bijwerkingen die dit kan hebben.

Voorbeeld

Het volgende voorbeeld laat zien hoe je de functie gebruikt. Dit voorbeeld komt uit de Smarty documentatie.

{strip}
<table border='0'>
 <tr>
 <td>
  <a href="{$url}">
  <font color="red">This is a test</font>
  </a>
 </td>
 </tr>
</table>
{/strip}

Dit verandert alle HTML tags in een lange regel in je daadwerkelijke mail. Let wel op dat je geen normale tekst aan het begin of einde van een regel hebt staan, dit kan het resultaat onverwacht veranderen.


survey

De survey functie kan gebruikt worden om een enquête in je document te plaatsen die je van tevoren hebt aangemaakt. Je moet hiervoor ook een XSLT meegeven.

Voorbeeld

{survey name="mysurvey" xslt="mystyle"}

Met deze regel wordt de enquête met de naam "mysurvey" in de stijl van de gegeven XSLT geplaatst in de template.


textformat

Textformat is een functie die toegepast kan worden op blokken tekst om deze te formatteren. Het verwijdert vooral spaties, speciale karakters en formatteert paragrafen door te wrappen en indentatie toe te voegen.

Parameters

Het is mogelijk om een preset stijl te gebruiken (op het moment is alleen "email" beschikbaar), maar je kunt met de parameters ook zelf een stijl configureren.

Variabele naam Omschrijving
style Preset stijl
indent Aantal karakters voor indentatie
indent_first Aantal karakters voor indentatie eerste regel
indent_char Character/string voor indentatie
wrap Aantal karakters om regel naar te wrappen
wrap_char Karakter om een regel mee af te sluiten
wrap_cut Wrap wel/niet op exact character ipv woord einde
assign Variabele om output aan toe te kennen

In het standaard geval wordt er geen indentatie gebruikt, maar een enkele spatie is wel de standaard voor indent_char. Elke regel wordt naar 80 karakters gewrapt en op de grens van het woord gewrapt. Elke regel wordt afgesloten met een line break "/n".

Voorbeeld

Er volgt nu een simpel voorbeeld uit de Smarty documentation:

{textformat wrap=40}

  This is foo.
  This is foo.
  This is foo.
  This is foo.

  This is bar.

  bar foo bar foo   foo.
  bar foo bar foo   foo.

  {/textformat}

Van deze code krijgen we de volgende output:

This is foo. This is foo. This is foo.
This is foo.

This is bar.

bar foo bar foo foo. bar foo bar foo
foo.

Maar dit bericht kan er ook heel anders uitzien:

{textformat wrap=20 indent=5 indent_char="\*" wrap_cut=TRUE}

This is foo.
This is foo.
This is foo.
This is foo.

This is bar.

bar foo bar foo   foo.
bar foo bar foo   foo.

{/textformat}

De output van deze code is het volgende:

*****This is foo. Th
*****is is foo. This
*****is foo. This is
*****foo.

*****This is bar.

*****bar foo bar foo
*****foo. bar foo ba
*****r foo foo.

unsubscribe

Het is wettelijk verplicht om iedere (commerciële) e-mail die je verstuurt, te voorzien van een goed zichtbare en werkende uitschrijfmogelijkheid. Copernica biedt verschillende mogelijkheden voor het toevoegen van zulks een uitschrijflink. De meest gemakkelijke en laagdrempelige manier om een uitschrijflink toe te voegen is de tag {unsubscribe}.

Belangrijke noot: Wanneer je gebruik maakt van de {unsubscribe}, dien je tevens het uitschrijfgedrag in te stellen op de database of collectie waaraan je de e-mailing richt!

Extra opties

Nadat een ontvanger op de uitschrijflink heeft gedrukt, wordt hij of zij doorverwezen naar een (nogal lege) standaardpagina.

Om een eigen pagina te tonen, gebruik je de 'redirect' functie

{unsubscribe redirect='http://www.eendomein.nl/eigenlandingspagina.html'}

De uitschrijver wordt, bij het klikken op de link, direct doorverwezen naar de pagina die je als redirect hebt opgegeven.

Om in plaats van het standaarddomein (pic.vicinity.nl) van Copernica een eigen domein te tonen, is de optie domain beschikbaar.

{unsubscribe domain='nieuwsbrief.yourdomain.com'}

Let op: het uitschrijfdomein moet een CNAME verwijzing hebben naar onzeserver (http://vicinity.picsrv.net/) om de link te laten werken.

Gebruik de volgende code om een uitschrijflink toe te voegen in de HTMLbroncode van het template of in een tekstblok in het document.

<a href="http://www.example.com" data-script="profile.unsubscribe();">Uitschrijven</a>

Voorbeeld

<a href="https://www.copernica.com/nl/afmelden/{$profile.id}/{$profile.code}/">
  Stuur mij geen e-mails meer
</a>

webform

De webform functie kan gebruikt worden om een web formulier toe te voegen aan je document als je deze van tevoren aangemaakt hebt en een valide XSLT bestand hebt voor de layout.

Voorbeeld

{webform name="mywebform" xslt="mystyle"}

Door deze regel toe te voegen voeg je het web formulier met de gegeven naam toe in de stijl van de gegeven XSLT aan je template.


webonly

Het {webonly} blok kan gebruikt worden om een stuk content alleen zichtbaar te maken in de webversie van een bericht. Als deze template gebruikt zou worden in een mail wordt het deel tussen de webonly tags genegeerd.

Voorbeeld

{webonly}
  Click <a href="{somepage}">here</a> to go to the homepage
{/webonly}

In het voorbeeld gebruiken we het {webonly} blok om de link naar de homepage te verstoppen als de gebruiker in zijn mail kijkt. Deze content is alleen zichtbaar in de browser. De tegenhanger hiervan is {mailonly} deze toont content in de mailclient.


webversion

De webversie gebruik je om vanuit de e-mail te linken naar een versie van het e-maildocument die door de ontvanger kan worden bekeken in zijn of haar internetbrowser. Deze versie wordt automatisch door de software aangemaakt wanneer deze via deze functie wordt opgevraagd. De webversie wordt altijd gepersonaliseerd weergegeven. De webversie wordt met de volgende tag getoond:

{webversion}

Extra opties

Beide functies hebben dezelfde opties, tenzij anders aangegeven

showheader=false

De header (met hierin afzender- en documentinformatie) die standaard wordt getoond bovenaan een webversie kan je verwijderen door showheader=false aan de tag toe te voegen.

{webversion showheader=false}

Voorbeeld

<a href="{webversion}" title="Klik hier voor de webversie">Bekijk deze e-mail in je favoriete browser</a>