Begrippenlijst

Als je net nieuw bent in de wereld van e-mailmarketing, kom je misschien veel nieuwe termen tegen in onze documentatie en software. Deze pagina legt enkele kernbegrippen uit om je op weg te helpen. Sommige begrippen linken naar achtergrondartikelen met meer informatie.

Begrip Omschrijving
Account Binnen een Copernica-account kun je databases en selecties aanmaken, en mailings versturen. Gebruikers kunnen toegang hebben tot een account.
AMP AMP voor e-mail maakt het mogelijk om interactieve en dynamische e-mails te maken.
API Een Application Programming Interface: een set standaardprotocollen om toegang te krijgen tot de data van een applicatie. Zie ook REST API en SOAP API.
AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming: Nederlandse vertaling van GDPR, zie GDPR.
Bedrijfsprofiel Een bedrijfsprofiel ontvangt de facturen van alle accounts die gekoppeld zijn aan een bedrijf. Gebruikers moeten bij een bedrijfsprofiel horen om toegang te hebben tot de software.
CNAME-record Canonical Name Record: dit wordt gebruikt om een domein een alias domeinnaam te geven. Zo kun je bijvoorbeeld Copernica een website laten hosten op je eigen domeinnaam.
DKIM Domain Keys Identified Mail: dit wordt gebruikt om een digitale handtekening in de header van de e-mail te zetten.
DMARC Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance: een policy in het DNS-record. Deze policy geeft aan wat er moet gebeuren met mails waarbij een DKIM- en/of SPF-records ontbreken of incorrect zijn.
DNS Domain Name Server: het systeem dat domeinnamen omzet naar IP-adressen.
Gebruikers Een gebruiker kan toegang hebben tot verschillende accounts om mailings te ontwerpen en te versturen.
GDPR General Data Protection Regulation: een Europese verordening om de gegevens van Europese burgers te beschermen.
HTTPS Hypertext Transfer Protocol Secure: de veiligere en nieuwere versie van HTTP. Het maakt gebruik van SSL voor de encryptie van informatie.
MailerQ Copernica's eigen mail transfer agent die op hoge snelheid e-mail kan versturen.
Marketing Suite De interface van Copernica. Een verbeterde user interface en mogelijkheden ten opzichte van de Publisher.
MTA Een Mail Transfer Agent, Copernica gebruikt MailerQ.
MX Mail eXchange record: dit record bevat de naam van de computer die het e-mailverkeer voor het domein afhandelt. Deze zal bij onze klanten naar Copernica verwijzen om bounces te verwerken.
Publisher De verouderde interface van Copernica. Voor de nieuwe interface gebruik je Marketing Suite.
REST API Representational State Transfer: Een eenvoudige API om Copernica-data in te zien, toe te voegen, te updaten of om te verwijderen.
Sender domains Domein om mee te mailen vanuit Copernica. Resulteert in een set DNS-records (MX, DKIM, SPF en DMARC) om op jouw server te zetten en mailen makkelijk te maken.
Smarty Scripttaal waarmee het mogelijk is om e-mailings binnen Copernica te personaliseren.
SMTP Simple Mail Transfer Protocol: Standaardprotocol voor het versturen van e-mails.
SMTPeter Een product van Copernica om voltooide e-maildocumenten mee te versturen.
SOAP API Simple Object Access Protocol: Een geavanceerde API met alle beschikbare methodes die ook beschikbaar zijn in de Publisher interface.
SPF records Sender Policy Framework: In een SPF-record waarin staat vanaf welke IP-adressen je e-mail verstuurt.
Webhook Webhooks zijn processen die in real-time een notificatie naar gebruikers versturen door middel van een HTTP POST-verzoek.