REST API v2

Endpoints

De REST API is benaderbaar via de endpoints https://api.copernica.com/v2 en https://rest.copernica.com/v2. Er is een subtiel verschil tussen deze twee endpoints, met name bij het ophalen van grote datasets. Beide endpoints ondersteunen de traditionele HTTP-acties ("GET", "POST", "PUT" en "DELETE") op de gebruikelijke wijze. Daarbij is "POST" bedoeld om data toe te voegen, terwijl "PUT" bedoeld is om data te overschrijven.

API-tokens

Om toegang te krijgen tot de API heb je een API-token nodig. Je voegt dit token als parameter toe aan elke call die je naar de API stuurt. Dat kan bijvoorbeeld als volgt ("MYTOKEN" wordt vervangen door je daadwerkelijke token):

https://api.copernica.com/v2/path/to/resource?access_token=MYTOKEN

Je maakt tokens voor je eigen accounts aan in het Marketing Suite-dashboard. Tokens die toegang verlenen tot accounts van andere bedrijven worden opgevraagd door middel van een OAuth-handshake. Dat laatste is vooral van toepassing wanneer je koppelingen maakt voor derden.

We maken onderscheid tussen API-applicaties en API-tokens. Dat onderscheid is met name relevant voor OAuth-koppelingen. Daarbij moet een buitenstaander het verschil kunnen zien tussen de applicatie die je wilt koppelen (jouw applicatie) en het toegangsrecht dat verkregen wordt (het API-token). Indien je geen OAuth-koppelingen nodig hebt kun je bij het aanmaken van API-tokens volstaan met het gebruik van de standaardapplicatie.

Dataformaat

Als je POST of PUT gebruikt om data naar Copernica te versturen, dan kun je de data op verschillende manieren in de body van je request plaatsen. Copernica controleert de content-type-header om het formaat van de aangeleverde gegevens te bepalen.

JSON biedt de meest krachtige methode. Daarmee kun je complex geneste datastructuren uitwisselen met Copernica. We ondersteunen echter ook de traditionele methode waarbij variabelen door middel van HTTP POST-requests worden verstuurd. In het onderstaande voorbeeld versturen we een request naar de REST API om een profiel met ID 1234 aan te maken in de database. De body bevat een JSON-object met de eigenschappen van het nieuwe profiel:

POST /database/1234/profiles?access_token=yourtoken HTTP/1.1
Host: api.copernica.com
Content-Type: application/json

{"email":"info@example.com"}

In plaats van het bovenstaande request (dat gebruik maakt van JSON) had je echter ook een 'traditioneel' HTTP POST-request kunnen versturen:

POST /database/1234/profiles?access_token=yourtoken HTTP/1.1
Host: api.copernica.com
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

email=info@example.com

De content-type-header is alleen van toepassing op POST- en PUT-requests. GET- en DELETE-requests ondersteunen geen data in de body.

Respons van de API

De respons die je ontvangt van de API-servers hangt af van het type verzoek en het resultaat hiervan. Veelvoorkomende responsen zijn bijvoorbeeld de "200 OK"-respons (bij een succesvol verzoek) en de "400 Bad Request"-respons (bij een verzoek dat niet voltooid kon worden). In het geval van een gefaald verzoek bevat de response-body een error.

Een succesvol GET-verzoek geeft een "200 OK"-respons met een string in JSON-formaat in de response-body. Wanneer een verzoek naar een nieuwe URL verplaatst is is het mogelijk dat er een "301 Moved Permanently"-respons wordt gegeven.

Andere statuscodes zijn ook mogelijk. De "201 Created"-respons voor een succesvol POST-verzoek is hiervan een voorbeeld. In het geval van een succesvolle aanpassing door middel van een PUT-call zal er een "200 OK"-code worden teruggegeven. Bij PUT-calls is het ook mogelijk dat er één of meerdere nieuwe entiteiten worden aangemaakt, in welk geval er een "303 See Other"-code geretourneerd wordt.

POST- en PUT-verzoeken kunnen ook X-location-headers bevatten met een URL van de nieuw aangemaakte entiteit. In het geval van een nieuw aangemaakt profiel of geüpdatete profielen ziet dat er als volgt uit:

"X-location: https://api.copernica.com/v2/profile/$profileID"

Succesvolle DELETE-verzoeken bevatten een X-deleted-header, bijvoorbeeld:

"X-deleted: profile $profileID".

POST-, PUT- en DELETE-calls hebben geen response-body (of de body is leeg), tenzij er een fout is opgetreden.

Paging van grote datasets

De REST API stuurt standaard alleen batches terug met een beperkte omvang. Je moet daarom (meestal) paging-parameters zoals start en limit meegeven om duidelijk te maken welk deel van de resultaten je opvraagt. Voor sommige methodes kan de API wel complete datasets teruggeven.

Handige scripts

Hoewel het gebruik van de REST API eenvoudig is hebben we een aantal scripts geschreven die het nog makkelijker maken om de API te gebruiken.