De REST API

Met de REST API kun je automatische koppelingen met Copernica maken. Je kunt bijvoorbeeld je website of app zo programmeren dat, met behulp van de REST API, gegevens in je Copernica-account worden ophaald, gecreëerd, geüpdatet of verwijderd. Dit gaat automatisch, dus buiten de user interface om. Deze pagina bevat een overzicht van alle API calls.

De meest recente versie van de API is versie 2. Dit artikel gaat hier dieper op in en legt uit hoe je overschakelt. Nog niet klaar om over te stappen? Je kunt de documentatie voor versie 1 hier vinden.

Types voor methodes

Er zijn vier verschillende soorten methodes in de REST API:

  • GET: Wordt gebruikt om data op te vragen
  • POST: Wordt gebruikt om nieuwe data aan te maken
  • PUT: Wordt gebruikt om data te overschrijven
  • DELETE: Wordt gebruikt om data te verwijderen

Meer informatie over HTTP request kun je vinden in de introductie.

Inhoud

Gebruik de onderstaande links om naar de gewenste API calls te navigeren:

Account

In de onderstaande tabel vind je een methode om account informatie op te vragen.

Type Adres Omschrijving
GET api.copernica.com/v2/identity Opvragen van account informatie
GET api.copernica.com/v2/consumption Opvragen van account verbruik

Databases & Collecties

Je kunt je databases en collecties bekijken en onderhouden met API calls. In de onderstaande tabel vind je alle calls gerelateerd aan databases, collecties en hun eigenschappen.

Databases

Type Adres Omschrijving
GET api.copernica.com/v2/databases Opvragen van alle databases
POST api.copernica.com/v2/databases Aanmaken van een nieuwe database
POST api.copernica.com/v2/database/$id/copy Kopiëren van een database
GET api.copernica.com/v2/database/$id Opvragen van database informatie
PUT api.copernica.com/v2/database/$id Updaten van database informatie
GET api.copernica.com/v2/database/$id/unsubscribe Opvragen van uitschrijfgedrag
PUT api.copernica.com/v2/database/$id/unsubscribe Updaten van uitschrijfgedrag
GET api.copernica.com/v2/database/$id/views Opvragen van alle selecties
POST api.copernica.com/v2/database/$id/views Aanmaken van een selectie
GET api.copernica.com/v2/database/$id/collections Opvragen van alle collecties
POST api.copernica.com/v2/database/$id/collections Aanmaken van een collectie
GET api.copernica.com/v2/database/$id/fields Opvragen van alle velden
POST api.copernica.com/v2/database/$id/fields Aanmaken van een veld
PUT api.copernica.com/v2/database/$id/field/$id Updaten van een veld
DELETE api.copernica.com/v2/database/$id/field/$id Verwijderen van een veld
GET api.copernica.com/v2/database/$id/interests Opvragen van alle interesses
POST api.copernica.com/v2/database/$id/interests Aanmaken van een interesse
PUT api.copernica.com/v2/interest Updaten van een interesse
DELETE api.copernica.com/v2/interest Verwijderen van een interesse
GET api.copernica.com/v2/database/$id/profileids Opvragen van alle profiel IDs
GET api.copernica.com/v2/database/$id/profiles Opvragen van alle profielen
POST api.copernica.com/v2/database/$id/profiles Aanmaken van een profiel
PUT api.copernica.com/v2/database/$id/profiles Updaten van een of meerdere profielen
PUT api.copernica.com/v2/database/$id/intentions Updaten van de intenties van de database

Collecties

Type Adres Omschrijving
GET api.copernica.com/v2/database/$id/collections Opvragen van alle collecties voor een database
POST api.copernica.com/v2/database/$id/collections Aanmaken van een collectie
GET api.copernica.com/v2/collection/$id Opvragen van collectie informatie
PUT api.copernica.com/v2/collection/$id Updaten van collectie informatie
GET api.copernica.com/v2/collection/$id/unsubscribe Opvragen van uitschrijfgedrag
PUT api.copernica.com/v2/collection/$id/unsubscribe Updaten van uitschrijfgedrag
GET api.copernica.com/v2/collection/$id/miniviews Opvragen van alle miniselecties
POST api.copernica.com/v2/collection/$id/miniviews Aanmaken van een miniselectie
GET api.copernica.com/v2/collection/$id/fields Opvragen van alle velden
POST api.copernica.com/v2/collection/$id/fields Aanmaken van een veld
PUT api.copernica.com/v2/collection/$id/field/$id Updaten van een veld
DELETE api.copernica.com/v2/collection/$id/field/$id Verwijderen van een veld
GET api.copernica.com/v2/collection/$id/subprofileids Opvragen van alle subprofiel IDs
GET api.copernica.com/v2/collection/$id/subprofiles Opvragen van alle subprofielen
PUT api.copernica.com/v2/collection/$id/intentions Updaten van de intenties van de collectie

Selecties & Miniselecties

Selecties vallen onder de database, terwijl miniselecties onder een collectie vallen. Je kunt de methodes gerelateerd aan specifieke (mini)selecties hieronder vinden.

Selecties

Type Adres Omschrijving
POST api.copernica.com/v2/database/$id/views Aanmaken van een selectie
POST api.copernica.com/v2/view/$id/copy Kopiëren van een selectie
GET api.copernica.com/v2/view/$id Opvragen van selectie informatie
PUT api.copernica.com/v2/view/$id Updaten van selectie informatie
DELETE api.copernica.com/v2/view/$id Verwijderen van een selectie
GET api.copernica.com/v2/view/$id/views Opvragen van alle genestelde selecties
POST api.copernica.com/v2/view/$id/views Aanmaken van een genestelde selectie
GET api.copernica.com/v2/view/$id/profileids Opvragen van alle selectie profiel IDs
GET api.copernica.com/v2/view/$id/profiles Opvragen van alle selectie profielen
GET api.copernica.com/v2/view/$id/rules Opvragen van alle selectie regels
GET api.copernica.com/v2/view/$id/rule/$id Opvragen van een selectie regel
POST api.copernica.com/v2/view/$id/rules Aanmaken van een selectie regel
PUT api.copernica.com/v2/view/$id/intentions Updaten van de intenties van de selectie

Miniselecties

Type Adres Omschrijving
POST api.copernica.com/v2/collection/$id/miniviews Aanmaken van een miniselectie
GET api.copernica.com/v2/miniview/$id Opvragen van miniselectie informatie
PUT api.copernica.com/v2/miniview/$id Updaten van miniselectie informatie
DELETE api.copernica.com/v2/miniview/$id Verwijderen van een miniselectie
GET api.copernica.com/v2/miniview/$id/subprofileids Opvragen van alle miniselectie subprofiel IDs
GET api.copernica.com/v2/miniview/$id/subprofiles Opvragen van alle miniselectie subprofielen
GET api.copernica.com/v2/miniview/$id/views Opvragen van selecties voor een miniselectie
GET api.copernica.com/v2/miniview/$id/minirules Opvragen van alle miniselectie miniregels
GET api.copernica.com/v2/miniview/$id/minirule/$id Opvragen van een miniselectie miniregel
POST api.copernica.com/v2/miniview/$id/minirules Aanmaken van een nieuwe miniselectie miniregel
PUT api.copernica.com/v2/miniview/$id/intentions Updaten van de intenties van de miniselectie

Regels & Miniregels

Regels en miniregels bestaan uit een of meerdere condities om selecties en miniselecties aan te maken onder een database of collectie respectievelijk. Je kunt alle API calls gerelateerd aan (mini)regels en de bijhorende condities in de tabel hieronder vinden.

Regels

Type Adres Omschrijving
POST api.copernica.com/v2/view/$id/rules Aanmaken van een regel
GET api.copernica.com/v2/rule/$id Opvragen van regel informatie
PUT api.copernica.com/v2/rule/$id Updaten van regel informatie
DELETE api.copernica.com/v2/rule/$id Verwijderen van een regel
POST api.copernica.com/v2/rule/$id/conditions Aanmaken van een regel conditie
PUT api.copernica.com/v2/condition/$type/$id Updaten van een conditie
DELETE api.copernica.com/v2/condition/$type/$id Verwijderen van een conditie

Miniregels (voor miniselecties)

Type Adres Omschrijving
POST api.copernica.com/v2/miniview/$id/minirules Aanmaken van een nieuwe miniregel
GET api.copernica.com/v2/minirule/$id Opvragen van miniregel informatie
PUT api.copernica.com/v2/minirule/$id Updaten van miniregel informatie
DELETE api.copernica.com/v2/minirule/$id Verwijderen van een miniregel
POST api.copernica.com/v2/minirule/$id/conditions Aanmaken van een miniregel conditie
DELETE api.copernica.com/v2/minicondition/$type/$id Verwijderen van een miniregel conditie

Profielen & Subprofielen

Profielen en subprofielen kunnen gebruikt worden om entiteiten in je database op te slaan, zoals je klanten of orders. Je vindt de relevante API calls in de onderstaande tabel.

Profielen

Type Adres Omschrijving
POST api.copernica.com/v2/database/$id/profiles Aanmaken van een database profiel
GET api.copernica.com/v2/profile/$id Opvragen van profiel informatie
PUT api.copernica.com/v2/profile/$id Updaten van profiel informatie
DELETE api.copernica.com/v2/profile/$id Verwijderen van een profiel
GET api.copernica.com/v2/profile/$id/subprofiles/$id Opvragen van alle subprofielen voor een profiel
POST api.copernica.com/v2/profile/$id/subprofiles/$id Aanmaken van een nieuw subprofiel
PUT api.copernica.com/v2/profile/$id/subprofiles/$id Updaten van een of meerdere subprofielen
GET api.copernica.com/v2/profile/$id/fields Opvragen van alle profiel velden
PUT api.copernica.com/v2/profile/$id/fields Updaten van een of meerdere profiel velden
GET api.copernica.com/v2/profile/$id/interests Opvragen van alle profiel interesses
POST api.copernica.com/v2/profile/$id/interests Aanmaken van profiel interesse(s)
PUT api.copernica.com/v2/profile/$id/interests Updaten van profiel interesse(s)
GET api.copernica.com/v2/profile/$id/publisher/emailings Opvragen van alle Publisher mailings voor een profiel
GET api.copernica.com/v2/profile/$id/ms/emailings Opvragen van alle Marketing Suite mailings voor een profiel
GET api.copernica.com/v2/profile/$id/publisher/destinations Opvragen van alle Publisher destinations voor een profiel
GET api.copernica.com/v2/profile/$id/ms/destinations Opvragen van alle Marketing Suite destinations voor een profiel
GET api.copernica.com/v2/profile/$id/files Oppvragen van alle files voor een profiel
POST api.copernica.com/v2/profile/$id/datarequest Aanmaken van een dataverzoek voor een profiel

Subprofielen

Type Adres Omschrijving
POST api.copernica.com/v2/profile/$id/subprofiles Aanmaken van een subprofiel
GET api.copernica.com/v2/subprofile/$id Opvragen van subprofiel informatie
PUT api.copernica.com/v2/subprofile/$id Updaten van subprofiel informatie
DELETE api.copernica.com/v2/subprofile/$id Verwijderen van een subprofiel
GET api.copernica.com/v2/subprofile/$id/fields Opvragen van alle subprofiel velden
PUT api.copernica.com/v2/subprofile/$id/fields Updaten van subprofiel velden
GET api.copernica.com/v2/subprofile/$id/publisher/emailings Opvragen van alle Publisher mailings voor een subprofiel
GET api.copernica.com/v2/subprofile/$id/ms/emailings Opvragen van alle Marketing Suite mailings voor een subprofiel
GET api.copernica.com/v2/subprofile/$id/publisher/destinations Opvragen van alle Publisher destinations voor een subprofiel
GET api.copernica.com/v2/subprofile/$id/ms/destinations Opvragen van alle Marketing Suite destinations voor een subprofiel
POST api.copernica.com/v2/subprofile/$id/datarequest Aanmaken van een dataverzoek voor een subprofiel

Publisher Mailings

In de onderstaande tabel vind je alle API calls gerelateerd aan Publisher documenten, templates en mailings.

Mailings

Type Adres Omschrijving
GET api.copernica.com/v2/publisher/emailings Opvragen van alle mailings
GET api.copernica.com/v2/publisher/scheduledemailings Opvragen van alle ingeroosterde mailings
GET api.copernica.com/v2/publisher/emailing/$id Opvragen van een mailing
GET api.copernica.com/v2/publisher/scheduledemailing/$id Opvragen van een ingeroosterde mailing
POST api.copernica.com/v2/publisher/emailing Aanmaken van een mailing
GET api.copernica.com/v2/publisher/emailing/$id/destinations Opvragen van destinations voor een mailing
GET api.copernica.com/v2/publisher/emailing/$id/snapshot Opvragen van een snapshot voor een mailing
GET api.copernica.com/v2/publisher/emailing/$id/statistics Opvragen van de statistieken voor een mailing
GET api.copernica.com/v2/publisher/emailing/$id/abuses Opvragen van abuses voor een mailing
GET api.copernica.com/v2/publisher/emailing/$id/clicks Opvragen van clicks voor een mailing
GET api.copernica.com/v2/publisher/emailing/$id/deliveries Opvragen van deliveries voor een mailing
GET api.copernica.com/v2/publisher/emailing/$id/errors Opvragen van errors voor een mailing
GET api.copernica.com/v2/publisher/emailing/$id/impressions Opvragen van impressies voor een mailing
GET api.copernica.com/v2/publisher/emailing/$id/unsubscribes Opvragen van unsubscribes voor een mailing
GET api.copernica.com/v2/publisher/emailing/$id/testgroups Opvragen van de testgroepen voor een mailing
GET api.copernica.com/v2/publisher/emailing/$id/finalgroup Opvragen van de definitieve groep voor een mailing
GET api.copernica.com/v2/publisher/testgroup/$id/statistics Opvragen van de statistieken van een testgroep
GET api.copernica.com/v2/publisher/message/$id Opvragen van bericht informatie
GET api.copernica.com/v2/profile/$id/publisher/emailings Opvragen van alle Publisher mailings voor een profiel
GET api.copernica.com/v2/subprofile/$id/publisher/emailings Opvragen van alle Publisher mailings voor een subprofiel

Documenten & Templates

Type Adres Omschrijving
GET api.copernica.com/v2/publisher/documents Opvragen van alle documenten
GET api.copernica.com/v2/publisher/document/$id Opvragen van document informatie
GET api.copernica.com/v2/publisher/document/$id/emailings Opvragen van mailings voor een document
GET api.copernica.com/v2/publisher/document/$id/statistics Opvragen van statistieken voor een document
GET api.copernica.com/v2/publisher/templates Opvragen van alle templates
GET api.copernica.com/v2/publisher/template/$id Opvragen van template informatie
GET api.copernica.com/v2/publisher/template/$id/emailings Opvragen van mailings voor een template
GET api.copernica.com/v2/publisher/template/$id/emailingdocuments Opvragen van alle documenten voor een template

Destinations (bestemmingen)

Type Adres Omschrijving
GET api.copernica.com/v2/publisher/destination/$id/ Opvragen van een bestemming
GET api.copernica.com/v2/publisher/destination/$id/fields Opvragen van een bestemming inclusief profielvelden
GET api.copernica.com/v2/publisher/destination/$id/statistics Opvragen van statistieken voor een bestemming
GET api.copernica.com/v2/publisher/destination/$id/abuses Opvragen van abuses voor een bestemming
GET api.copernica.com/v2/publisher/destination/$id/clicks Opvragen van clicks voor een bestemming
GET api.copernica.com/v2/publisher/destination/$id/deliveries Opvragen van deliveries voor een bestemming
GET api.copernica.com/v2/publisher/destination/$id/errors Opvragen van errors voor een bestemming
GET api.copernica.com/v2/publisher/destination/$id/impressions Opvragen van impressies voor een bestemming
GET api.copernica.com/v2/publisher/destination/$id/unsubscribes Opvragen van unsubscribes voor een bestemming
GET api.copernica.com/v2/publisher/destination/$id/content Opvragen van de verstuurde inhoud voor een bestemming
GET api.copernica.com/v2/profile/$id/publisher/destinations Opvragen van Publisher destinations voor een profiel
GET api.copernica.com/v2/subprofile/$id/publisher/destinations Opvragen van Publisher destinations voor een subprofiel

Statistieken

Type Adres Omschrijving
GET api.copernica.com/v2/publisher/abuses Opvragen van alle abuses voor Publisher
GET api.copernica.com/v2/publisher/clicks Opvragen van alle clicks voor Publisher
GET api.copernica.com/v2/publisher/deliveries Opvragen van alle deliveries voor Publisher
GET api.copernica.com/v2/publisher/errors Opvragen van alle errors voor Publisher
GET api.copernica.com/v2/publisher/impressions Opvragen van alle impressions voor Publisher
GET api.copernica.com/v2/publisher/unsubscribes Opvragen van alle unsubscribes voor Publisher
GET api.copernica.com/v2/publisher/emailing/$id/statistics Opvragen van de statistieken voor een mailing
GET api.copernica.com/v2/publisher/emailing/$id/abuses Opvragen van abuses voor een mailing
GET api.copernica.com/v2/publisher/emailing/$id/clicks Opvragen van clicks voor een mailing
GET api.copernica.com/v2/publisher/emailing/$id/deliveries Opvragen van deliveries voor een mailing
GET api.copernica.com/v2/publisher/emailing/$id/errors Opvragen van errors voor een mailing
GET api.copernica.com/v2/publisher/emailing/$id/impressions Opvragen van impressies voor een mailing
GET api.copernica.com/v2/publisher/emailing/$id/unsubscribes Opvragen van unsubscribes voor een mailing
GET api.copernica.com/v2/publisher/destination/$id/statistics Opvragen van statistieken voor een bestemming
GET api.copernica.com/v2/publisher/destination/$id/abuses Opvragen van abuses voor een bestemming
GET api.copernica.com/v2/publisher/destination/$id/clicks Opvragen van clicks voor een bestemming
GET api.copernica.com/v2/publisher/destination/$id/deliveries Opvragen van deliveries voor een bestemming
GET api.copernica.com/v2/publisher/destination/$id/errors Opvragen van errors voor een bestemming
GET api.copernica.com/v2/publisher/destination/$id/impressions Opvragen van impressies voor een bestemming
GET api.copernica.com/v2/publisher/destination/$id/unsubscribes Opvragen van unsubscribes voor een bestemming

Marketing Suite Mailings

In de onderstaande tabel vind je alle API calls gerelateerd aan Marketing Suite templates en mailings.

Mailings

Type Adres Omschrijving
GET api.copernica.com/v2/ms/emailings Opvragen van alle mailings
GET api.copernica.com/v2/ms/emailing/$id Opvragen van een mailing
POST api.copernica.com/v2/ms/emailing Aanmaken van een mailing
GET api.copernica.com/v2/ms/scheduledemailings Opvragen van alle ingeroosterde mailings
GET api.copernica.com/v2/ms/scheduledemailing/$id Opvragen van een ingeroosterde mailing
POST api.copernica.com/v2/ms/scheduledemailing/ Aanmaken van een ingeroosterde mailing
GET api.copernica.com/v2/ms/emailing/$id/destinations Opvragen van destinations voor een mailing
GET api.copernica.com/v2/ms/emailing/$id/statistics Opvragen van statistieken voor een mailing
GET api.copernica.com/v2/ms/emailing/$id/abuses Opvragen van alle abuses voor een emailing
GET api.copernica.com/v2/ms/emailing/$id/clicks Opvragen van alle clicks voor een emailing
GET api.copernica.com/v2/ms/emailing/$id/deliveries Opvragen van alle deliveries voor een emailing
GET api.copernica.com/v2/ms/emailing/$id/errors Opvragen van alle errors voor een emailing
GET api.copernica.com/v2/ms/emailing/$id/impressions Opvragen van alle impressions voor een emailing
GET api.copernica.com/v2/profile/$id/ms/emailings Opvragen van alle Marketing Suite mailings voor een profiel
GET api.copernica.com/v2/subprofile/$id/ms/emailings Opvragen van alle Marketing Suite mailings voor een subprofiel

Templates

Type Adres Omschrijving
GET api.copernica.com/v2/ms/templates Opvragen van alle templates
GET api.copernica.com/v2/ms/template/$id Opvragen van een template
GET api.copernica.com/v2/ms/template/$id/statistics Opvragen van statistieken voor een template

Destinations (bestemmingen)

Binnen Copernica's Marketing Suite zijn de termen 'destination' (bestemming) en 'message' (bericht) uitwisselbaar. Beide verwijzen naar een specifiek bericht verzonden naar een specifieke bestemming. In onderstaande artikelen kun je in zowel de tekst 'destination' door 'message' vervangen, of andersom. Dit geldt ook voor de voorbeeldcode.

Type Adres Omschrijving
GET api.copernica.com/v2/ms/destination/$id Opvragen van een bestemming
GET api.copernica.com/v2/ms/emailing/$id/destinations Opvragen van bestemmingen voor een mailing
GET api.copernica.com/v2/ms/destination/$id/body Opvragen van de message body verzonden naar een bestemming
GET api.copernica.com/v2/ms/destination/$id/statistics Opvragen van statistieken voor een bestemming
GET api.copernica.com/v2/ms/destination/$id/abuses Opvragen van alle abuses voor een bestemming
GET api.copernica.com/v2/ms/destination/$id/clicks Opvragen van alle clicks voor een bestemming
GET api.copernica.com/v2/ms/destination/$id/deliveries Opvragen van alle deliveries voor een bestemming
GET api.copernica.com/v2/ms/destination/$id/errors Opvragen van alle errors voor een bestemming
GET api.copernica.com/v2/ms/destination/$id/impressions Opvragen van alle impressions voor een bestemming
GET api.copernica.com/v2/profile/$id/ms/destinations Opvragen van Marketing Suite destinations voor een profiel
GET api.copernica.com/v2/subprofile/$id/ms/destinations Opvragen van Marketing Suite destinations voor een subprofiel

Statistieken

Type Adres Omschrijving
GET api.copernica.com/v2/ms/abuses Opvragen van alle abuses
GET api.copernica.com/v2/ms/clicks Opvragen van alle clicks
GET api.copernica.com/v2/ms/deliveries Opvragen van alle deliveries
GET api.copernica.com/v2/ms/errors Opvragen van alle errors
GET api.copernica.com/v2/ms/impressions Opvragen van alle impressions
GET api.copernica.com/v2/ms/emailing/$id/statistics Opvragen van statistieken voor een mailing
GET api.copernica.com/v2/ms/emailing/$id/abuses Opvragen van alle abuses voor een emailing
GET api.copernica.com/v2/ms/emailing/$id/clicks Opvragen van alle clicks voor een emailing
GET api.copernica.com/v2/ms/emailing/$id/deliveries Opvragen van alle deliveries voor een emailing
GET api.copernica.com/v2/ms/emailing/$id/errors Opvragen van alle errors voor een emailing
GET api.copernica.com/v2/ms/emailing/$id/impressions Opvragen van alle impressions voor een emailing
GET api.copernica.com/v2/ms/destination/$id/statistics Opvragen van statistieken voor een bestemming
GET api.copernica.com/v2/ms/destination/$id/abuses Opvragen van alle abuses voor een bestemming
GET api.copernica.com/v2/ms/destination/$id/clicks Opvragen van alle clicks voor een bestemming
GET api.copernica.com/v2/ms/destination/$id/deliveries Opvragen van alle deliveries voor een bestemming
GET api.copernica.com/v2/ms/destination/$id/errors Opvragen van alle errors voor een bestemming
GET api.copernica.com/v2/ms/destination/$id/impressions Opvragen van alle impressions voor een bestemming

Dataverzoeken

Nadat alle data voor een dataverzoek is verzameld wordt de data voor een korte periode op de Copernica servers opgeslagen. Met de onderstaande calls kun je dataverzoeken aanmaken en de data en status van deze verzoeken opvragen.

Type Adres Omschrijving
POST api.copernica.com/v2/email/$email/datarequest Aanmaken dataverzoek voor een e-mailadres
POST api.copernica.com/v2/profile/$id/datarequest Aanmaken dataverzoek voor een profiel
POST api.copernica.com/v2/subprofile/$id/datarequest Aanmaken dataverzoek voor een subprofiel
GET api.copernica.com/v2/datarequest/$id/data Opvragen data van een dataverzoek
GET api.copernica.com/v2/datarequest/$id/status Opvragen status van een dataverzoek

Logfiles

Copernica houdt uitgebreide data bij over alles gerelateerd aan een mailing. Je kunt alle calls gerelateerd aan logfiles in de onderstaande tabel vinden.

Type Adres Omschrijving
GET api.copernica.com/v2/logfiles Opvragen logfile datums
GET api.copernica.com/v2/logfiles Opvragen logfile namen
GET api.copernica.com/v2/logfile/$filename/csv Opvragen logfiles in CSV
GET api.copernica.com/v2/logfile/$filename/json Opvragen logfiles in JSON
GET api.copernica.com/v2/logfile/$filename/xml Opvragen logfiles in XML