REST API: paging

Veel REST-methodes retourneren een lijst van objecten. De methode om databases op te vragen retourneert bijvoorbeeld een lijst van databases, terwijl de methode om profielen op te vragen een lijst van profielen retourneert.

Om te voorkomen dat een REST API-call te lang duurt en dat enkelvoudige calls te veel van onze API-servers vragen wordt de output van deze methodes standaard beperkt door het api.copernica.com endpoint. Hierdoor worden er niet meer dan 1000 objecten per keer teruggegeven. Het rest.copernica.com endpoint (dit is dus een andere domeinnaam!) maakt het wel mogelijk om grotere datasets op te halen.

Je kunt door middel van start- en limit-parameters instellen welk deel van de gegevens je opvraagt.

Teruggegeven data

Het antwoord van de meeste API-calls is verpakt in een JSON-object. Indien je een methode gebruikt die meerdere gegevens teruggeeft, dan zijn er altijd een aantal standaardvelden in de output aanwezig:

{
  "start":  50,
  "limit":  100,
  "count":  100,
  "total":  335,
  "data":   [ .... ],
  "nextid":  12345
}

De data-property is het belangrijkst. Deze bevat een array met de opgevraagde gegevens (bijvoorbeeld databases of profielen). De andere properties bevatten numerieke waardes waaraan je kunt zien hoeveel objecten er zijn opgevraagd en teruggegeven. Ook laten ze zien hoeveel objecten er beschikbaar zijn.

De count-property bevat het totale aantal geretourneerde objecten. De start-property laat zien waar de data begint. De limit-property toont hoeveel objecten er zijn opgevraagd. De total-property bevat het totale aantal beschikbare items.

Veronderstel dat er 1700 profielen in de database zijn opgeslagen. Gezien de eerdergenoemde beperking tot 1000 profielen kun je deze profielen niet allemaal tegelijk ophalen. Wel kun je een aantal calls achter elkaar versturen:

https://api.copernica.com/v2/database/X/profiles?start=0&limit=1000
https://api.copernica.com/v2/database/X/profiles?start=1000&limit=1000

De eerste aanroep retourneert de eerste 1000 profielen. De tweede aanroep retourneert de daaropvolgende 700 profielen. De eerste respons bevat de waardes start=0, limit=1000, count=1000 en total=1700. De daaropvolgende call bevat de waardes start=1000, limit=1000, count=700 en total=1700.

Je kunt zien of je alle data hebt teruggekregen door naar de geretourneerde waardes te kijken. Zo bepaal je ook of je een volgende batch moet opvragen. Er is meer data beschikbaar als start+count kleiner is dan total.

De 'total'-property

De berekening van de 'total'-property is relatief intensief. Als je in jouw API-call de property toch niet uitleest, dan kun je een extra parameter toevoegen om dit aan de REST API te laten weten. Dit maakt de call efficiënter:

https://api.copernica.com/v2/database/X/profiles?start=0&limit=1000&total=false

De 'nextid'-property

Naast start en limit wordt er een nextid-property teruggegeven. Hiermee kun je efficiënter pagen: bij de volgende call kun je dit gebruiken om alleen profielen op te vragen met een ID vanaf die specifieke waarde. Hoewel dit ook met de start- en limit-parameters kan is het voor onze API iets efficiënter om met ID's te werken.

Let op: pagen met behulp van nextid is alleen zinvol indien de resultaten op ID gesorteerd zijn. Als je een ander veld gebruikt om te sorteren, dan moet je hoe dan ook gebruik maken van start en limit. Het opvragen van gegevens op basis van een ID werkt bovendien niet voor alle methodes. Alleen methodes die de fields-parameter ondersteunen kunnen dit. In de praktijk zijn dit methodes om profielen op te halen.

Inmiddels bieden we een elegantere manier om grote datasets op te vragen.

Datastreams en grotere datasets

Via het alternatieve endpoint https://rest.copernica.com/v2 (met een andere domeinnaam) kan voor sommige methodes de beperking tot 1000 objecten per keer worden omzeild. In principe werken rest.copernica.com/v2 en api.copernica.com/v2 hetzelfde, maar voor een aantal methodes (met name methodes om profielen op te vragen) geldt dat rest.copernica.com/v2 limieten groter dan 1000 items ondersteunt:

 • De respons van dergelijke methodes wordt 'gestreamd'.
 • De HTTP-respons-header heeft dan geen 'content-length'-header (omdat de grootte van het resultaat van tevoren nog niet bekend is).
 • Daarvoor in de plaats is er een 'content-transfer-encoding: chunked'-header en wordt het antwoord in delen teruggestuurd.

Als je gebruik maakt van het alternatieve rest.copernica.com/v2 endpoint, dan moet je API-koppeling overweg kunnen met twee soorten responses: (1) traditionele antwoorden met een content-length-header en (2) datastreams met een content-transfer-encoding-header. Meestal krijg je een traditioneel respons terug (met een content-length-header dus), maar ook een streamed respons is mogelijk.

Indien je een call doet naar rest.copernica.com om meer dan 1000 items op te halen en toch maar 1000 items terugkrijgt, dan heeft de methode nog geen streaming-implementatie gekregen in de Copernica-API. Je zult de data dan alsnog in meerdere batches moeten ophalen door middel van paging. Je kunt contact met ons opnemen als dit te omslachtig is. We kijken dan of er extra prioriteit gegeven kan worden aan het omzetten van de methode naar een streaming-implementatie.

We zijn gaandeweg bezig met het omzetten van methodes van een traditionele 'content-length'-implementatie naar de schaalbaardere 'content-transfer-encoding'-implementatie. Je dient er daarom rekening mee te houden dat deze methodes (via rest.copernica.com/v2) data in de toekomst op een andere manier kunnen gaan terugsturen. Methodes die vandaag nog werken met een content-length-header kunnen in de toekomst het resultaat 'chunked' gaan terugsturen. Indien je een koppeling maakt met rest.copernica.com/v2 is het daarom aan te raden om hier nu al rekening mee te houden en je code compatible te houden met beide responses. Het is echter veiliger om api.copernica.com/v2 te blijven gebruiken omdat daar sowieso geen streaming wordt toegepast.