Automatische koppelingen

Je kunt Copernica op verschillende manieren koppelen aan andere applicaties. Copernica heeft verschillende API's om gegevens vanuit Copernica uit te lezen of gegevens in Copernica bij te werken, en door middel van WebHooks kan Copernica je real time notificaties sturen als er een event als een klik, open of bounce plaatsvindt.

REST vs. SOAP

Copernica heeft twee verschillende API's: een REST API en een SOAP API. De REST API is de nieuwste van de twee. We raden je daarom aan om, als het even kan, niet de SOAP API maar deze REST API te gebruiken: die is eenvoudiger in het gebruik, en ook een stuk sneller omdat er geen ingewikkelde SOAP laag tussen de aanroepen zit.

WebHooks

Naast de API's kent Copernica ook webhooks. Een webhook is eigenlijk het tegenovergestelde van een API: een API call wordt door een externe applicatie gedaan. Copernica verwerkt zo'n API call en stuurt het juiste antwoord terug. Een API call wordt dus geïnitieerd door de aanroeper.

WebHooks werken andersom. Als er een bepaalde gebeurtenis plaatsvindt, zoals een klik of een open, dan initieert Copernica de aanroep. Copernica doet een HTTP POST call naar een server van een gebruiker om de gebruiker van het event op de hoogte te stellen. Het is aan jou, de gebruiker, om een script op je server te plaatsen en de call op te vangen en te verwerken.

Copernica begint pas met het aanroepen van jouw script nadat je dit via het dashboard van Marketing Suite hebt geconfigureerd. Je moet precies aangeven in welke events je bent geïnteresseerd, en via welk adres jouw script is te benaderen.

WebHooks zijn heel krachtig omdat je realtime notificaties van gebeurtenissen krijgt. Het nadeel van webhooks is echter dat je geen controle hebt over de snelheid van de calls. Met name als je een webhook instelt die wordt aangeroepen telkens wanneer een mail wordt geopend (en zoiets gebeurt heel vaak), dan kan de stroom van calls vanuit Copernica gigantisch worden. Als jouw servers onvoldoende capaciteit hebben om al deze events op te vangen, kun je beter geen webhooks gebruiken.

Logfiles

Alle events die naar webhooks worden gestuurd, worden ook weggeschreven naar logfiles. Als je niet in staat bent om webhooks in te stellen omdat je het tempo van events niet altijd kunt bolwerken, of als het script dat de webhook verwerkt even offline was, dan kun je de logfiles uitlezen en de gemiste events op die wijze terugvinden.

De logfiles kunnen worden gedownload via het dashboard van Marketing Suite. Alle mailinggerelateerde events (zoals verzendingen, bounces, kliks en opens) worden in logfiles bewaard en kun je via het dashboard uitlezen. Daarnaast kun je met de REST API deze bestanden downloaden.

Meer informatie