Data object - subprofile

Het subprofiel data-script kan worden gebruikt om informatie over een subprofiel op te vragen of aan te passen. Hieronder staan de beschikbare eigenschappen beschreven.

Je kunt de variabele en zijn beschikbare eigenschappen aanpassen vanuit Javascript code of met het "Subprofile microdata" knopje wanneer je een profiel geselecteerd hebt onder het Database & Profiles tabje.

Beschikbare eigenschappen

 • id: id van een profile (read-only)
 • secret: geheime code van het profile, gelijk aan code (read and write)
 • code: geheime code van het profile, gelijk aan secret (read and write)
 • extra: extra data (read and write)
 • reated: tijdstip van aanmaken profile (read-only)
 • removed: tijdstip van verwijderen profile (read-only)
 • unsubscribed: boolean waarde die aangeeft of een profile uitgeschreven is (read-only)
 • collection: collection van het subprofiel (read-only)
 • fields: hash map van de "fields" parameter van een profile. De namen worden hier gebruikt als eigenschap (read and write)
 • interests: hash map van de "interests" parameter van een profile. De namen worden hier gebruikt als eigenschap (read and write)
 • data: zie documentatie over het data data-script

Beschikbare functies

 • remove(): remove subprofile;
 • unsubscribe(): unsubscribe subprofile.

Voorbeeld

Met het volgende voorbeeld kun je een veld van een subprofiel opvragen. In dit geval wordt de leeftijd opgevraagd. Uiteraard kun je elk veld linken aan een profile.

var profileAge = subprofile.fields.age;

Meer informatie