Webhooks

In het menu van de Marketing Suite zie je een kopje met WEBHOOKS staan. Hier kun je instellen dat Copernica je real-time notificaties via HTTP POST stuurt als er events zoals kliks, opens of errors plaatsvinden.

Let op: sommige webhooks kunnen grote aantallen calls veroorzaken. Zorg er dus voor dat je server de lading aankan voordat je een webhook instelt.

Webhooks met Marketing Suite

Onder WEBHOOKS kun je al je loops instellen. Je kunt ze bijvoorbeeld gebruiken als je de gegevens in je eigen applicatie wilt bijwerken naar aanleiding van dergelijke events. Op je eigen server plaats je hiervoor een script dat de calls van Copernica opvangt, en onder het kopje webhooks (in de Marketing Suite) stel je in wanneer het script moet worden aangeroepen. De rest gaat vanzelf.

Het aardige van de webhooks is dat de data die Copernica naar jou stuurt, veel meer informatie bevat dan de data die in eerste instantie bij Copernica binnenkomt. Als Copernica een klik of een open registreert, dan zien we alleen het IP adres en de HTTP headers van de binnenkomende request. Het e-mailadres, de profieldata en de aan de mailing gekoppelde tags zoeken wij er daarna bij voordat wij de webhook aanroepen. De data die jouw script ontvangt bevat hierdoor alle data die het makkelijk maakt om de terugmelding te koppelen aan gegevens in jouw systeem.

Webhook instellen

Klik op het kopje WEBHOOKS binnen de Marketing Suite. Via het configuratiemenu kun je het adres instellen waar de HTTP POST call naartoe wordt gestuurd. Het wijst zich eigenlijk vanzelf: je geeft aan in welke events je geïnteresseerd bent, en wat het adres van je script is.

Je kunt gebruik maken van de volgende webhooks:

URL validatie

We hebben een veiligheidssysteem ingebouwd in de webhooks. Om te voorkomen dat we per ongeluk data naar een server sturen die niet aan jou toebehoort en dat jouw gegevens hierdoor in handen van anderen vallen, moet je eerst bewijzen dat je toegang hebt tot de ingestelde server. Nadat je een webhook hebt aangemaakt moet je daarom een verificatiebestand op de server plaatsen. Pas als het Copernica is gelukt om precies dit verificatiebestand te downloaden, weten we zeker dat de server aan jou toebehoort en gaan we de data versturen door middel van calls.

De naam en inhoud van het bestand is uniek voor elke webhook en kan vanaf het dashboard opgevraagd worden. Je moet het bestand ofwel naar de root van je server kopiëren ofwel naar dezelfde folder waar ook het webhook script zich bevindt. Als je dus "https://domein.nl/dir/script.php" als webhook script hebt opgesteld, dan moet je het bestand "smtpeter-xxxxx.txt" zodanig op je webserver plaatsen dat het via "https://domein.nl/dir/smtpeter-xxxxx.txt" of via "https://domein.nl/smtpeter-xxxxx.txt" beschikbaar is.

Nadat je webhook is gevalideerd, kan het bestand weer verwijderd worden.

De webhook testen

Het dashboard beschikt over een krachtige tool om je webhook mee te testen. Vul simpelweg de post data in die je webhook moet ontvangen en verstuur direct een voorbeeldnotificatie.

Calls afhandelen

Controleer voordat je webhook instelt of je server de inkomende datastroom wel aankan. Vooral de webhook die geactiveerd wordt wanneer iemand een mail opent, stuurt grote aantallen notificaties.

Als je niet zeker weet of je server al deze notificaties aankan, of als je geen behoefte hebt aan real-time terugkoppeling, is het beter om de algemene statistieken te gebruiken.

Meer informatie